Drawing exam

Wyniki egzaminu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura  z dnia 3 i 4 lipca 2018r.

Lista kandydatów na egzamin z rysunku w dniach 28-30 czerwca 2017 r.

28.06.2017 :

Grupa 1 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00),
02.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00)

Grupa 2 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00),
02.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00)

 

 

Egzamin z rysunku na kierunek Architektura w roku akademickim 2019/20

odbędzie się dnia 2 i 3 lipca 2019 r.

 

Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:

- sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
- sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
- sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

Zakres egzaminu na kierunek Architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura

Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:


-  rysunek z natury (02.07.2019),
-  rysunek z wyobraźni (03.07.2019).

Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych. Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy z rysunków.
W zależności od liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w jednej lub dwóch turach:

Kandydaci zdający egzamin z rysunku w dniach 2-3.07.2019

- dzień pierwszy, 2.07.2019

    grupa A - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
    grupa B - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),

- dzień drugi, 03.07.2019:
   grupa B - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
   grupa A - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),


Kandydaci powinni wziąć ze sobą:

ołówki, gumkę do ścierania, dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem; jeżeli kandydat nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty.

Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną:

telefonów, smartfonów, zegarków z funkcją aparatu, teczek z rysunkami.

Deskę i karton zapewnia uczelnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się tylko wyniki z egzaminu przeprowadzonego w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Noclegi

Kandydaci przystępujący do egzaminu z rysunku mogą zarezerwować nocleg w akademiku:

Zespół Domów Studenckich A
Kierownik: mgr inż. Barbara Pawłowska
tel.: (+81) 538 45 55
e-mail: b.pawlowska@pollub.pl

Miejsce egzaminu - Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury