Drawing exam

Wyniki egzaminu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura  z dnia 1 i 2 lipca 2014r.

Lista kandydatów na egzamin z rysunku w dniach 28-30 czerwca 2017 r.

28.06.2017 :

Grupa 1 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00),
02.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00)

Grupa 2 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00),
02.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00)

 

 

Egzamin z rysunku kierunek Architektura w roku akademickim 2017/18

odbędzie się dnia 28, 29 i 30 czerwca 2017 r.

 

Egzamin na kierunek Architektura ma na celu:

- sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
- sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
- sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

 

Zakres egzaminu na kierunek Architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura

Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:


-  rysunek z natury (29.06.2017),
-  rysunek z wyobraźni (28.06.2017l ub 30.06.2017).

Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych. Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy z rysunków.
W zależności od liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w jednej lub dwóch turach:

Kandydaci zdający egzamin z rysunku w dniach 28-29.06.2017

- dzień pierwszy, 28.06.2017: (tylko osoby nie zdające egzaminu z wybraźni 30.06.2017)
    II tura - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),

- dzień drugi, 29.06.2017:
    I tura - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
    II tura - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),

Kandydaci zdający egzamin z rysunku w dniach 29-30.06.2017

- dzień pierwszy, 29.06.2017:
    I tura - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
    II tura - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),

- dzieńdrugi, 30.06.2017:
    I tura - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
    II tura - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00).

Kandydaci powinni wziąć ze sobą ołówek, gumkę do ścierania, dowód osobisty, (jeżeli ktoś nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty), deskę i karton zapewnia uczelnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się tylko wyniki z egzaminu przeprowadzonego w ramach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

 

WICA - Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury (miejsce egzaminu)