Recrutation Callendar


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz wprowadzenie do systemu przez kandydatów  wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do: 15 września 2019r.
   
 2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w II turze, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne: 17.09.2019 po godz 12:00
   
 3. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 18-20.09.2016 r. - godz. 13-17

 

II tura postępowania (tylko studia niestacjonarne)


 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 01.08.2016 r. - 14.09.2016 r.
   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 18.09.2016 r.
   
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 19.09.2016 r. - po godz. 14:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 20-22.09.2016 r. - godz. 10-17

 

Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych  kierunek Architektura oraz kierunek Budownictwo  II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)  w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  W dniach 2.12.2019 r. - 31.01.2020 r.
   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen na studiach I stopnia (średnia ważona), będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  Do dnia  31.01.2020r.
  (osoby, które do tego dnia nie obronią się, wpisują ocenę niedostateczną z dyplomu oraz średnią ważoną ze studiów I stopnia)
     
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  03.02.2020r. po godz. 15:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  W dniach 4.02-7.02.2019r. godz. 10-14

 

II Tura

 

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

      W dniach 03.02.2020r. - 15.02.2020 r.

 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen na studiach I stopnia (średnia ważona), będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

      Do dnia  15.02.2020 r.

      (osoby, które do tego dnia nie obronią się, wpisują ocenę niedostateczną z dyplomu oraz średnią ważoną ze studiów I stopnia)

 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

      17.02.2020r. po godz. 15:00

 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

      W dniach 18.02-20.02.2019r. godz. 10-14

 

 


 

Uwaga:

Kandydaci, maturzyści z lat 2007 do 2011 na studia stacjonarne kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Egzaminy z przedmiotu (matematyka – na kierunek Architektura i Urbanistyka, matematyka lub fizyka – na kierunek Budownictwo) - 1 lipca 2011 r.
Egzaminy dotyczą tylko tych kandydatów na studia stacjonarne, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (w latach 2002, 2005 i 2005) lub na egzaminie dojrzałości „stara matura”, nie zdawali ani matematyki, ani fizyki (patrz zał. Nr 1 do uchwały Nr 11/2010/IV Senatu PL z dnia 29.04.2010 r., pkt 4).