Recrutation Callendar


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej


  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 01.08.2018 r. - 14.09.2018 r.

   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 01.08.2018 - 16.09.2018 r.
   
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 17.09.2018 r. do godz 14:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 18-20.09.2018 r. - godz. 13-17
   

 

II tura postępowania (tylko studia niestacjonarne)


 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 01.08.2016 r. - 14.09.2016 r.
   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 18.09.2016 r.
   
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 19.09.2016 r. - po godz. 14:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 20-22.09.2016 r. - godz. 10-17

 

Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych kierunek Architektura oraz kierunek Budownictwo  II stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  W dniach 1.12.2018 r. - 31.01.2019 r.
   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen na studiach I stopnia (średnia ważona), będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  Do dnia  31.01.2019r.
     
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  01.02.2019r. po godz. 15:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  W dniach 4.02-6.02.2019r. godz. 10-14

 

 


 

Uwaga:

Kandydaci, maturzyści z lat 2007 do 2011 na studia stacjonarne kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Egzaminy z przedmiotu (matematyka – na kierunek Architektura i Urbanistyka, matematyka lub fizyka – na kierunek Budownictwo) - 1 lipca 2011 r.
Egzaminy dotyczą tylko tych kandydatów na studia stacjonarne, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (w latach 2002, 2005 i 2005) lub na egzaminie dojrzałości „stara matura”, nie zdawali ani matematyki, ani fizyki (patrz zał. Nr 1 do uchwały Nr 11/2010/IV Senatu PL z dnia 29.04.2010 r., pkt 4).