Aktualności

September 2, 2015

Zlecenia w ramach projektu na przygotowanie sprzętu do zajęć

  Zakup zestawu 12 norm dotyczących Rusztowań budowlanych, 4 kpl, w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 16  ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki z pracodawcami”   Zapytanie ofertowe 

May 2, 2015

Zlecenia w ramach projektu na przygotowanie sprzętu do zajęć

        Przygotowanie sprzętu do zajęć fakultatywnych "Rusztowania budowlane- kalibracja i przygotowanie urządzenia MTS", w związku z planowaną na lata 2014-2015 realizacją projektu  zgodnie z zadaniem 2 poz. 13  ramach pojektu „Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej  i Politechniki...

January 13, 2015

Rekrutacja na szkolenia warsztaty i zajęcia

  W związku z rekrutacją studentów II stopnia na zajęcia/warsztaty/szkolenia w ramach projektu: "Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami"  proszę o dostarczenie przez kandydatów: CV oraz listu motywacyjnego do Małgorzaty Pogorzelskiej, pokoju 111.