Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Budownictwo

W związku z odbywającymi się obronami prac inżynierskich, przypominam o możliwości wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Budownictwo.


Konkurs jest organizowany przez Wydział Budownictwa i Architektury, dalej nazywany WBiA, wspólnie z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, dalej nazywaną LOIIB, a celem konkursu jest propagowanie wysokiego poziomu merytorycznego prac dyplomowych, zwiększenie stopnia sprawności kształcenia i terminowości zakończenia studiów, promowanie autorów i promotorów najlepszych prac w środowisku akademickim i lokalnym.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy przygotować plakat w formacie A1, zawierający, po za informacjami o pracy, imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko promotora. Plakat w wersji elektronicznej należy przekazać do mgr inż. Aleksandra Robaka (osobiście na płycie CD do pok. 417 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.robak@pollub.pl).

Dziekan Wydziału

Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, Prof. PL