vol. 15(2) 2016

Michał Pieńko, Aleksander Robak, Ewa Błazik-Borowa (pdf)

 • Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka
 • Scaffolding – regulations and practice

Jerzy Szerafin, Anna Halicka (pdf)

 • Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Andrzej Sumorek (pdf)

 • Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych
 • The human factor and the effectiveness of protection against electric shock of users of electrical energy in buildings

Anna Sobotka, Joanna Sagan (pdf)

 • Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego
 • Analysis of phase preparatory demolition of a building

Wojciech Węgrzyński, Piotr Antosiewicz, Grzegorz Krajewski (pdf)

 • Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia – metody weryfikacji działania, problemy z rozbudową systemów
 • Fire automation in the life cycle of a building – methods of verification, issues with system upgrade

Katarzyna Czapla, Jan Wrana (pdf)

 • Modernistyczne Osiedla Lubelskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania mieszkańców – aspekt synergii
 • Modernist Estate of Lublin as an answer to demands of society – synergy aspect

Ołeksij Kopyłow (pdf)

 • Elewacje wentylowane – problemy wykonania i odbioru
 • Ventilated facades – problems of execution and acceptance of works

Robert Lenarcik (pdf)

 • Działania organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania
 • The actions of public administration bodies regarding building objects during their exploitation

Szymon Malinowski, Justyna Jaroszyńska-Wolińska (pdf)

 • Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment

Zygmunt Orłowski, Aleksandra Radziejowska (pdf)

 • Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych
 • Social utility properties of residential buildings in the light of the survey

Tomasz Błaszczyński (pdf)

 • Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie
 • The failure of the listed building as result of the realization of construction work in the neighbourhood

Мaksym Yasinskyy (pdf)

 • Regeneration of historic residential blocks in small city centers of Western Ukraine

Łukasz Borowski, Olga Skoczylas , Krzysztof Nepelski (pdf)

 • Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4
 • Podzamcze in Lublin – spatial development and opinion on the building Nadstawna 2-4

Katarzyna Szmygin(pdf)

 • Revitalization as a synergistic effect