Indeksacja w bazach referencyjnych

Artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura" znajduje się również w następujących bazach referencyjnych:

BazTech

IndexCopernicus

GoogleScholar