Kontakt

Wydawnictwo "Budownictwo i Architektura"

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

tel: 81 538 4399

e-mail: wb.bia@pollub.pl