Lista recenzentów

Lista recenzentów 2015

Piotr Arlet
Danuta Barnat - Hunek
Ewa Błazik - Borowa
Stanisław Fic
Małgorzata Franus
Wojciech Franus
Anna Halicka
Marek Iwański
Piotr Jaśkowski
Beata Klimek
Piotr Kosiński
Adam Krajewski
Dominika Kuśnierz - Krupa
Nataliya Lushnikova
Taras Markiv
Piotr Molski
Anna Ostańska
Natalia Przesmycka
Petro Rychkov
Barbara Sadowska
Jarosław Siwiński
Piotr Smarzewski
Anna Sobotka
Hubert Trammer
Piotr Witomski
Jan Wrana
Bartosz Zegardło
Jacek Zyga

Lista recenzentów 2014

Andrzej Ajdukiewicz
Jan Biliszczuk
Janusz Bohatkiewicz
Andrzej M. Brandt
Lech Czarnecki
Jan Deja
Stanisław Gaca
Slávka Gałaś
Władysław Gardziejczyk
Dariusz Gawin
Marian Giżejowski
Wojciech Grabowski
Anna Halicka
Marek Iwański
Zbigniew Janowski
Oleg Kapliński
Tadeusz Kasprowicz
Michał Knauff
Piotr Konderla
Aleksander Kozłowski
Ryszard Krystek
Marek Kucharczyk
Jan Kukiełka
Grażyna Łagoda
Marek Łagoda
Cezary Madryas
Zygmunt Meyer
Paweł Mickiewicz
Henryk Nowak
Piotr Olszewski
Jerzy Podgórski
Wojciech Radomski
Piotr Radziszewski
Andrzej Rudnicki
Zbigniew Sikora
Alicja Sołowczuk
Dariusz Sybilski
Jacek Śliwiński
Marian Tracz
Krzysztof  Wilde
Adam Wysokowski
Jerzy Ziółko
Lidia Żakowska

Lista recenzentów 2013 r. (zeszyt 3 i 4)

J. Adamczyk
W. Bańkowski
D. Barnat-Hunek
J. Bec
M. Bevz
E. Błazik-Borowy
A. Brandt
R. Coufal
L. Czarnecki
S. Fic
D. Gawin
W. Głodkowska
A. Halicka
Z. Hejducki
Z. Janowski
B. Kowalska
J. Kukiełka
D. Kuśnierz-Krupa
G. Łogód
C. Madryas
P. Molski
H. Nowak
M. Rudzka
Z. Sikora
M. Słowik
Z.  Suchorab
J. Śliwiński
R. Tomaszewski 
M. Trochonowicz 
J. Wrana 

Lista recenzentów 2013 r. (zeszyt 1 i 2)

A. Ajdukiewicz
J. Biliszczuk
M. Giżejowski
J. Głomb
A. Halicka
O. Kapliński
T. Kasprowicz
M. Knauff
P. Konderla
A. Kozłowski
A. Łapko
W. Radomski
K. Wilde
J. Ziółko

Lista recenzentów 2012 r.

E. Błazik-Borowa
W. Franus
W. Głodkowska
A. Halicka
Z. Hejducki
K. Klemm
B. Kwiatkowski
T. Lipecki
M. Łagoda
J. Podgórski
N. Przesmycka
Z. Radziewanowski
D. Sybilski
G. Sztarbała
J. Wrana

Lista recenzentów 2011 r.

D. Barnat-Hunek
E. Błazik-Borowa
T. Ciężak
S. Fic
W. Głodkowska
M.Grudzińska
A. Halicka
B. Kwiatkowski
T. Lipecki
J. Podgórski
A. Sobotka
B. Szmygin
A. Życzyńska