vol. 1 (1) 2007

Okładka (pdf)

1. Grzegorz Ludwik Golewski: (pdf)

Analiza wpływu Dmax na parametry mechaniki pękania betonów wapiennych określane przy trójpunktowym zginaniu

Analysis influence of Dmax on fracture mechanics parameters of concrete made of limestone aggregate at three point bending

 

2. Magdalena Grudzińska: (pdf)

Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach absorpcyjnych i transmisyjnych promieniowania

Building compartment surface layer with specific properties of radiation absorption and transmission

 

3. Jerzy Kukiełka: (pdf)

Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE)

Durability of mineral-cement-emulsion mixtures bases (MCEM)

 

4. Marzena Bajak: (pdf)

Właściwości mechaniczne podbudów z betonów asfaltowo-cementowych (BAC)

Mechanical characteristics of Asphalt-Cement Concrete foundations (ACC)

 

5. Ewa Błazik-Borowa: (pdf)

Drgania typu galopowania interferencyjnego dwóch walców o przekroju kołowym o tej samej średnicy

The interference galloping of two circular cylinders with equal diameters

 

6. Jarosław Bęc: (pdf)

Aerodynamika masztów z odciągami

Aerodynamics of guyed masts

 

7. Tomasz Lipecki: (pdf)

Wzbudzenie wirowe budowli wieżowych o kołowych przekrojach poprzecznych

Vortex excitation of tower-like structures of circular cross-sections