vol. 10(1) 2012

Okładka (pdf)

1. Małgorzata Franus (pdf)

Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu

Physical and mechanical properties keramsite obtained with added glauconite


2. Piotr Smarzewski, Justyna Poręba, Agata Rentflejsz (pdf)

Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien

Experimental testing of high performance fibre reinforced concrete deep beams


3. Piotr Smarzewski, Renata Spaczyńska (pdf)

Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien

Analysis of limit state of reinforced high performance hybrid fiber concrete deep beams with openings


4. Piotr Smarzewski, Mariusz Szwaj, Andrzej Szewczak (pdf)

Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego

The analysis of deformation states high strength fibre-reinforced concrete plates in flexural


5. Ewa Błazik-Borowa (pdf)

The application example of the sensitivity analysis of the solution to coefficients of the k-ε model


6. Tomasz Lipecki, Ewa Błazik-Borowa, Jarosław Bęc (pdf)

Wpływ struktury wiatru na rozkład ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cm

Wind structure influence on surface pressures of rectangular cylinders of cross-section dimensions 10 cm x 20 cm


7. Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Ewa Błazik-Borowa (pdf)

Wpływ struktury wiatru na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni modelu o przekroju kołowym o średnicy 20 cm

Wind structure influence on pressure coefficient distribution on the surface of circular cylinder of the diameter 20 cm


8. Paulina Jamińska (pdf)

Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanu

The influence of the wind structure definition in the standard k-ε model of turbulence on the distribution of pressure coefficient on the façades of the prism


9. Piotr Wielgos (pdf)

Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi

The equations of motion of the main structure with attached multiple tuned mass dampers


10. Sławomir Karaś (pdf)

Solution of Extended Kelvin-Voigt Model


11. Jerzy Kukiełka (pdf)

Prognozowanie ruchu na drogach krajowych

Traffic forecasting on national roads


12. Krzysztof Śledziewski (pdf)

Współczesne metody przebudowy mostów drogowych – przykłady zastosowanych rozwiązań

Present methods of reconstruction of road bridges – examples of solutions