vol. 14(1) 2015

Ewa Błazik-Borowa, Michał Pieńko, Aleksander Robak (pdf):

 • Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych
 • The legal and technical possibilities of using of scaffoldings as the ramp for disabled persons: (pdf)

Małgorzata Cykowska-Błasiak, Paweł Ozga (pdf):

 • Wydruk 3D jako narzędzie do planowania zabiegów ortopedycznych
 • 3D printing, as a tool for planning orthopedic surgery

Artur Duchaczek (pdf):

 • Ocena preferencji decydenta przy wyborze środków transportowych
 • Evaluation of the decision maker’s preferences in the selection means of transport

Paulina Filas-Zając (pdf)

 • Architektura uzdrowiskowa Krynicy Zdrój
 • Architecture of spas in Krynica Zdroj

Monika Jaworska (pdf)

 • Odporność siarczanowa napowietrzonych zapraw cementowych z dodatkiem popiołów lotnych
 • Sulphate resistance of air entrained mortars with admixture of fly ashes

Nataliya Lushnikova (pdf)

 • Optimization of selection process of constituent materials for high performance concrete and mortars
 • Optymalizacja procesu wyboru materiałów składowych do betonu i zapraw wysokowarto-ściowych 

Kamil Maciuk (pdf)

 • Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS
 • DOP coefficients in GNSS observations

Karolina Matysiak (pdf)

 • Zespół mieszkaniowy Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Grochowie
 • Housing Estate of Workers Society in Warsaw’s Grochow

Galina A. Osychenko (pdf)

 • On development of urban environment typology

Kh. Sobol, T. Markiv, V. Terlyha, W. Franus (pdf)

 • Peculiarities of hydration processes of cements containing natural zeolite

Maciej Szeląg, Andrzej Szewczak (pdf)

 • Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych
 • Application of stereology in engineering of building materials

Agnieszka Woszuk, Lidia Bandura, Rafał Panek (pdf)

 • Application of zeolites as fillers in mix asphalt

Jan Wrana (pdf)

 • Formy terapii dzieci niepełnosprawnych i rola architektury w tym procesie
 • Forms of therapy of disabled children and role of architecture in this process

Anna Życzyńska, Tomasz Cholewa (pdf)

 • The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021