vol. 14(2) 2015

Sławomir Biruk (pdf)

 • Dispatching concrete trucks using simulation method

 Przemysław Brzyski, Stanisław Fic (pdf)

 • Charakterystyka kompozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie
 • Characteristics of lime-hemp composite and its use in construction industry

 Alberto De Capua (pdf)

 • Towards global architecture. The project between technique and technology

 Artur Duchaczek (pdf)

 • Wpływ liczby poprzecznic na rozkład naprężeń w przęsłach mostów niskowodnych
 • The influence of number of the transverse connection on the distribution of stresses in the low-water bridge spans

 Piotr Gleń, Aleksandra Jarocka-Mikrut (pdf)

 • Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących
 • Architecture in daily functioning of disabled people with special emphasis

Marzena Jaromińska (pdf)

 • Wskaźnik zmian przepuszczalności gruntów słabonośnych
 • Permeability change index for unstable basement

  Piotr Jaśkowski (pdf)

 • Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming

Beata Klimek (pdf)

 •  Metody badań zapraw historycznych – problematyka konserwatorska
 • Mortar historical research methods – problems of restoration

 Kovalchuk M., Tershak B., Cheliadyn L., Sobol Kh., Terlyha V. (pdf)

 • Trial of liquidation cementation of boreholes at Carpathians oil and gas deposits

 Maria Semeniuk (pdf)

 • Aktywność architekta na tle społecznym
 • The social activity of the architects

 Aleksander Serafin (pdf)

 • O zagadnieniach ekspresji wobec architektury symbolicznej
 • On the questions of an expression towards symbolical architecture

 Bartosz Szostak, Maciej Trochonowicz (pdf)

 • Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe
 • Historical reinforced concrete structures – used materials and calculating algorithms

 Andrzej Szychowski (pdf)

 • Lokalne wyboczenie ścianki wspornikowej elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń
 • Local buckling of cantilever wall of thin-walled member with longitudinal and transverse stress variation

 Bartłomiej Zarzycki, Wojciech Piasta (pdf)

 • Wpływ objętości zaczynu cementowego na konsystencję mieszanek do wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych i masywnych
 • Effect of the cement paste volume on the consistency of mixes for high performance massive and self-compacting concretes

 Karolina Zuba (pdf)

 • Duch współczesnej architektury sakralnej
 • The spirit of modern sacral architecture