vol. 2 (1) 2008

Okładka (pdf)

1. Zoja Bednarek, Paweł Ogrodnik: (pdf)

Badanie spadku przyczepności stali do betonu w warunkach termicznych pożarów

Research into steel-concrete bond in fire conditions

 

2. Piotr Jaśkowski: (pdf)

Metoda projektowania struktury systemu wykonawczego przedsięwzięcia budowlanego z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego

Designing the structure of a construction project operating system using evolutionary algorithm

 

3. Waldemar Budzyński: (pdf)

Propozycja metody obliczania szerokości rys ukośnych w elementach żelbetowych jednocześnie skręcanych i ścinanych

Proposition of a new method for the calculation of diagonal crack widths in reinforced concrete elements subjected to combined torsion and shear

 

4. Marta Słowik: (pdf)

Analiza nośności i zarysowania zginanych elementów betonowych słabo zbrojonych

The analysis of load carrying capacity and cracking of slightly reinforced concrete members in bending

 

5. Ivelin V. Ivanov, Tomasz Sadowski, Magdalena Filipiak, Marcin Kneć: (pdf)

Experimental and numerical investigation of plywood progressive failure in CT tests

 

6. Vyacheslav N. Burlayenko, Tomasz Sadowski: (pdf)

FE modeling of delamination growth in interlaminar fracture specimens

 

7. Liviu Marsavina, Tomasz Sadowski: (pdf)

Asymptotic stress field at the tip of an inclined crack terminating to an interface

 

8. Zbigniew Suchorab, Danuta Barnat-Hunek, Henryk Sobczuk: (pdf)

Pomiary wilgotności murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy zastosowaniu metody TDR

Moisture measurements of the chalk rock walls from Kazimierz Dolny with the application of TDR method

 

9. Jerzy Szerafin: (pdf)

Wpływ tarciowych oporów ruchu na zasięg tłoczenia dyspersji cementowej

Influence of the friction factor on the range of cement dispersion flow