vol. 3 (2) 2008

Okładka (pdf)

1. Jacek Zyga: (pdf)

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań

Evaluation of the land property value for public roads investment with respect to recompense calculation

 

2. Agata Czarnigowska: (pdf)

Earned value method as a tool for project control

 

3. Ewa Błazik-Borowa, Jarosław Bęc, Tomasz Nowicki, Tomasz Lipecki, Jacek Szulej: (pdf)

Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu

Measurements of 2-D flow parameters around rectangular prisms arranged at the ground

 

4. Andrzej Flaga, Jacek Szulej, Piotr Wielgos: (pdf)

Comparison of determination methods of vibration’s damping coefficients for complex structures

 

5. Bolesław Szmygin, Jerzy Podgórski, Jarosław Bęc, Piotr Wielgos, Tomasz Nowicki: (pdf)

Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej

Solution to excessive vibration of floors in a steel structured industrial building

 

6. Marta Słowik, Małgorzata Dobrowolska, Krzysztof Borzęcki: (pdf)

Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych

Dimensioning of reinforced concrete multi – flue chimneys

 

7. Małgorzata Dobrowolska, Marta Słowik: (pdf)

Wyznaczenie naprężeń normalnych w przekrojach poziomych żelbetowego komina trzyprzewodowego

The determination of normal stresses in cross-sections of the three-flue reinforced concrete chimney

 

8. Krzysztof Borzęcki, Marta Słowik: (pdf)

Wyznaczenie naprężeń normalnych w przekrojach komina żelbetowego czteroprzewodowego

The determination of normal stresses in cross-section of the four-flue reinforced concrete chimney

 

9. Nadiya Yeksareva, Vladimir Yeksarev: (pdf)

Evolution of the landscape, historical planning and elements of Odessa

 

10. Oresta Remeshylo-Rybchynska: (pdf)

Historical palaces and gardens in Ukraine and problems of their revalorization