vol. 4 (1) 2009

Okładka (pdf)

1. Piotr Smarzewski: (pdf)

Analiza numeryczna niesprężystych belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu zbrojenia

Numerical analysis of inelastic reinforced high-strength concrete beams with low reinforcement ratio

 

2. Tadeusz Ciężak, Daniel Wałach: (pdf)

Rozwarcie rys ukośnych w przypodporowej strefie belek wykonanych z betonu wysokowartościowego (BWW)

The width of skew cracks in the supported zone of beams made from High Performance Concrete (HPC)

 

3. Jerzy Szerafin: (pdf)

Weryfikacja doświadczalna nowego równania przepływu dyspersji cementowej

Experimental testing of the new flow equation of cement dispersion

 

4. Małgorzata Litwin, Marcin Górecki: (pdf)

Błędy wykonawcze podczas realizacji konstrukcji stalowych

Assembly mistakes of steel structures

 

5. Sławomir Karaś, Magdalena Sawecka: (pdf)

The simple method of dynamic visco-elastic analysis of road structure on rheological foundation

 

6. Anna Ostańska: (pdf)

Problemy rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie

Problems of revitalization of residential quarters of prefabricated buildings on the basis of Stanislaw Moniuszko quarter in Lublin

 

7. Elżbieta Pytlarz: (pdf)

The history of renovation design of the front facade of the Main Post Office Building in Lublin

 

8. Jan Wrana: (pdf)

Projektowanie w regionach odmiennych kulturowo – dialog o tożsamości

 

9. Jan Wrana: (pdf)

Cracovian modernists - the 60 ties, 90 ties of the XX century - the returns