vol. 5 (2) 2009

Okładka (pdf)

1. Anna Halicka, Dominika Franczak: (pdf)

Rozwój przyczepności między dwoma betonami w czasie twardnienia betonu

Development of adhesion between two concretes during concrete hardening

 

2. Małgorzata Franus, Jolanta Latosińska: (pdf)

Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego

Preliminary assessment of spent glauconite bed usage possibilities as a material to lightweight aggregate production

 

3. Tomasz Nowicki: (pdf)

Survey of applications of discrete vortex method in civil engineering

 

4. Jacek Szulej: (pdf)

Wyznaczenie ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych

The method of determining damping coefficients of vibration for complex structures

 

5. Jacek Zyga: (pdf)

Podobieństwo w wycenie nieruchomości

Similarity in real estates valuation

 

6. Beata Klimek: (pdf)

Plebania przy kolegiacie w Klimontowie jako przykład adaptacji zabytku z zachowaniem typu wiejskiej rezydencji szlacheckiej

The presbytery near collegiate church in Klimontów as an example of adaptation of relic with preservation of country noble residence type

 

7. Tomasz Nicer: (pdf)

Stropy płaskie w budowlach zabytkowych

Flat ceilings in historic buildings