vol. 6 (1) 2010

Okładka (pdf)

1. Dorota Flor: (pdf)

Architektura a budowanie więzi społecznych - kształtowanie przestrzeni w oparciu o podstawy psychologii środowiskowej

Architecture and forming social relations - creation of space based on assumptions of environmental psychology

 

2. Dorota Gawryluk: (pdf)

Wsie o miejskim rodowodzie - walory urbanistyczne i krajobrazowe

Villages which have town's origin - urbanistic and landscape values

 

3. Krzysztof Janus, Renata Janusz: (pdf)

XVIII wieczny fresk na łuku tęczowym byłego kościoła reformatów pod wezwaniem św. Kazimierza przy ul. Bernardyńskiej 15 w Lublinie

18th century fresco on the rainbow arch of the former St. Kazimierz's church at Bernardyńska 15 street in Lublin

 

4. Krzysztof Janus, Renata Janusz: (pdf)

Lublin w Tygodniku Ilustrowanym w latach 1859 - 1939

Lublin in journal "Tygodnik ilustrowany" in time period 1859 - 1939

 

5. Aleksandra Jarocka: (pdf)

Architektura, a sztuka

Architecture and art

 

6. Agnieszka Kłopotowska: (pdf)

Czynnik "obronności" we współczesnej architekturze zespołów mieszkalnych

Factor "defences " in the contemporary architecture of residential housing estate

 

7. Krzysztof Kwiatkowski: (pdf)

DOM. Architektura domu jednorodzinnego we współczesnej Polsce - problem czy wyzwanie?

HOME. Architecture of a house in today's Poland, problem or challenge?

 

8. Grażyna Michalska, Jan Niedźwiedź: (pdf)

Kamieniołom kazimierski - ochrona krajobrazu kulturowego

Kazimierz quarry - protection of cultural landscape

 

9. Olga Mychajłyszyn: (pdf)

Kościoły rzymsko-katolickie okresu międzywojennego we współczesnym krajobrazie architektonicznym Wołynia

Roman - catholic churches of the interwar period at the Volyn's modern architectonic landscape

 

10. Aleksandra Myszak: (pdf)

Architektura, której integralną częścią jest zieleń

Architecture, which integral part is greenery

 

11. Katarzyna Szmuryło: (pdf)

Szklane domy

Glass houses

 

12. Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz: (pdf)

Osiedle "Dyrekcja" w Chełmie - ocena założenia po 80 latach od rozpoczęcia budowy

The district "Dyrekcja" in Chełm - the evaluation of district after 80 years of its foundation

 

13. Jan Wrana: (pdf)

"Nowa" tożsamość miejsca w poprzemysłowej Łodzi

"New" identity of a place in the postindustrial Łódź