vol. 8 (1) 2011

Okładka (pdf)

1. Renata Gnatowska: (pdf)

Dobór kryteriów oceny komfortu wiatrowego pieszych

Selection of criteria in pedestrian wind comfort assessment

 

2. Ewa Błazik-Borowa: (pdf)

The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-? turbulence models

 

3. Dariusz Czerski, Jerzy Szerafin: (pdf)

Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego

The consequences of the choice of design standards for the use of material on the example of glued laminated roof beam

 

4. Wioleta Kargol, Jerzy Szerafin: (pdf)

Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego

The consequences of the choice of design standards for the use of material on the example of reinforced concrete flat ceiling

 

5. Michał Pieńko: (pdf)

Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych

The numerical research of capacity of nodes in modular scaffolding system

 

6. Aleksander Robak: (pdf)

Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach

The numerical research of the strength of scaffolding boards

 

7. Krzysztof Nepelski, Tomasz Lipecki: (pdf)

Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo-rowerowej

Numerical modelling of vandalistic actions on footbridge for pedestrians and bicycles

 

8. Zbigniew Suchorab, Zbyšek Pavlík, Robert Černý: (pdf)

Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych

Application of the TDR measuring technique for in-situ measurements using surface probes

 

9. Zbigniew Suchorab, Danuta Barnat-Hunek: (pdf)

Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności

The analysis of heat conductivity coefficient of the aerated concrete building barriers depending on moisture changes