vol. 9 (2) 2011

Okładka (pdf)

1. Łukasz Jabłoński: (pdf)

Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym

Shear problem of T-sectional composite reinforced concrete beams

 

2. Piotr Wielgos: (pdf)

Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym

The equations of motion of the main structure with attached dampers described by standard rheological model

 

3. Bartosz Zegardło, Anna Halicka: (pdf)

Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej

Analysis of thermal properties of concrete made using aggregate from sanitary ceramic wastes

 

4. Justyna Banaszak, Anna Halicka: (pdf)

Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach

The procedure of complex technical assessment of the ancient building described on the example of the vicarage building in Wojsławice

 

5. Jacek Góra: (pdf)

Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglanowym

Strength properties of high-performance concretes with carbonate coarse aggregate

 

6. Jacek Góra: (pdf)

Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi

Instantaneous deformability of high performance concretes with crushed aggregates

 

7. Hubert Trammer: (pdf)

Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX wieku

Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal settlements in Berlin, as a reflection of the relation between avant-garde nad continuation trends in German architecture of the twenties of the XXth century in the field of housing

 

8. Krzysztof Janus: (pdf)

Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Archidiakońskiej 1

Architectural transformations of the buildings on estate at Archidiakońskiej 1 street

 

9. Krzysztof Janus: (pdf)

Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej

Analysis of XIX century views of Lublin in relation to identifications of buildings situated near Bernardyńska street

 

10. Jan Wrana: (pdf)

Architektura z poszanowaniem miejsca

Architecture respecting the place

 

11. Anna Ostańska, Katarzyna Taracha: (pdf)

Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście

City energy audit based on research template MDN/R+E as the instrument of planning energy saving measures at urban level