Wernisaż wystawy Wenanty Olszta


WENANTY OLSZTA ur. w 1938 r. w Borowie. Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe - 1960-1961 Studium Nauczycielskie, Wydział Matematyczny, Ostrowiec Św.; 1961-1966 mgr inż. Wydział Melioracji Wodnych SGGW; 1966-1973 dr nauk technicznych, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty; 1973-1983 dr hab. nauk technicznych SGGW; 1983-1992 profesor, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych; 1993-1997 profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej; 1997 profesor zwyczajny Politechniki Lubelskiej. Dyscyplina naukowa -  Nauki techniczne. Specjalność naukowa - Inżynieria Środowiska. Dorobek naukowy - Tematyka badawcza dotyczy przyrodniczych podstaw w kontekście kształtowania i planowania przestrzeni produkcyjnej głównie w zakresie modelowania transportu wody i zanieczyszczeń w glebach dla potrzeb doskonalenia regulacji stosunków wodnych w ekosystemach oraz prognozowanie nawadniania. Znaczący zakres prac dotyczy fizyki gleb i gruntów, fizyki atmosfery, zjawisk termicznych łanu oraz gospodarki wodnej w systemie gleba – roślina - atmosfera. Ogółem opublikowałem około 200 prac w tym 67 w Politechnice Lubelskiej. Promotor zakończonych prac magisterskich i doktorskich – około 200 magisterskich i kilka doktoratów. Działalność organizacyjna - Kierownik Pracowni Fizyki gleb IMUZ w Lublinie; Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków na Wydziale IBiS PL; Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki, Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, PL; Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej WIŚ, PL w Lublinie. Instytucje, organizacje i towarzystwa naukowe – członkostwo, współpraca - Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN (1984 - czwarta kadencja); Członek Komitetu Melioracji PAN (od 1983 - dwie kadencje); Członek Komitetu Agrofizyki PAN (1985 - czwarta kadencja); Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego; Przewodniczący Zespołu Wody Glebowej Komisji Fizyki  Gleb PTG; ; Członek Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego (ISSS); Członek International Commission on Irrigation and Drainage (ICID); Członek Polskiego Krajowego Komitetu do Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym; Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS); Członek Nowojorskiej Akademii Nauk (New York Academy of Science) - od 1997 r.; Członek SITWM-NOT. Udział w ważniejszych konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych, staże naukowe - Konferencje zagraniczne – Meksyk, Chiny, Egipt, Europa – 8 razy; 17.09.1996 - 10.11.1967 w Kampen, Holandia Dział Naukowy Przedsiębiorstwa Zagospodarowania i Odwadniania Polderów (staż naukowy); 26.09.1974 - 15.12.1975 Wydział Inżynierii Wodnej Uniwersytetu w Clemson SC. USA (staż naukowy); 17.10.1988 - 17.01.1989 Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej (ICW) Wageningen, Holandia (staż naukowy). Nagrody i wyróżnienia - Złota Odznaka SITWM (działalność społeczna) (1982); Złota Odznaka PTG (działalność społeczna) (1982);  Zasłużony Pracownik Rolnictwa (naukowe i organizacyjne) (1984);  Złoty Krzyż Zasługi (naukowe) (1986); Złota Odznaka NOT (działalność społeczna) (1997); Nagroda II stopnia Rektora PL za osiągnięcia w działalności naukowej (1997); Krzyż Kawalerski OOP (całokształt działalności) (1999);  Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001); Nagroda II stopnia Rektora PL za osiągnięcia w działalności naukowej (2004). Hobby: malarstwo, rzeźba i kolekcjonerstwo, zbieram znaczkipocztowe polskie i zagraniczne, monety i bibeloty z podróży zagranicznych, stare zegary, wazy chińskie. Zgromadziłem kolekcje 50 własnych rzeźb oraz około 250 obrazów, są to kopie znanych średniowiecznych malarzy: Rembrandt – 12 reprodukcji na wystawie prezentuję 6 szt., Van Gogh – 5 prac na wystawie 1 szt., Modigliani 10 reprodukcji i 3 szt. na wystawie, Paul Gauguin 5 prac na wystawie 2 szt., Picasso – 10 prac na wystawie 6 szt. oraz Lautrec – 3 prace i 1 szt. na wystawie. Ze współczesnych krajowych malarzy to E. Stasys (Litwin – artysta o międzynarodowej sławie – malarstwo, rysunek, grafika, plakat). Skopiowałem około 40 jego rycin, na wystawie prezentuje 12 szt. Witold Pałka (związany z Wrocławiem) 20 płócien na wystawie 3 szt. Łazorek 10 – 3 szt. na wystawie.