Cele i tematyka konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce.

 

Uwzględniając specyfikę tej grupy zabytków z punktu widzenia konserwatorskiego planowana jest organizacja następujących sesji tematycznych:  

  • Techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej
  • Problemy i możliwości dostosowania drewnianych obiektów do współczesnych standardów technicznych i użytkowych
  • Adaptacja drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych
  • Współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy

Prezentacja i analiza powyższych zagadnień powinna uwzględniać obecne uwarunkowania – m.in. współczesną teorię konserwatorską, stan prawny, formy finansowania i własności obiektów zabytkowych, działanie w warunkach gospodarki rynkowej i poszanowanie własności prywatnej.

 

W ramach poszczególnych sesji planowane są wystąpienia problemowe oraz prezentacja przykładów.

Szczególnie oczekiwana jest prezentacja tzw. dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które mogą służyć jako wzorcowe.

Referaty powinny koncentrować się na zagadnieniach ochrony i utrzymania drewnianych zabytków w Polsce, tym niemniej możliwa jest prezentacja wartościowych przykładów zagranicznych.