Informacje dla uczestników

WYDAWNICTWO KONFERENCYJNE

Przewiduje się wydanie: recenzowanej monografii zawierającej opracowane artykuły.

Propozycje referatów prosimy przesyłać w postaci streszczeń (do 2 stron). Przedstawienie koncepcji i treści referatu w postaci punktów ułatwi ocenę propozycji naukowym recenzentom konferencji.

Zgłoszenie referatu powinno zawierać: streszczenie, imię i nazwisko autora, afiliację oraz wskazanie sesji problemowej.

Komitet Naukowy konferencji dokona wyboru referatów do przedstawienia podczas konferencji oraz do publikacji w monografii.

WAŻNE DATY

25 II 2015 r. – termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń

25 III 2015 r. – przesłanie autorom decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy

15 IV 2015 r. – ostateczna data uiszczania opłaty konferencyjnej, przesłanie komunikatu II

15 V 2015 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów prac

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Karta uczestnictwa

Opłata : 300 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, obiady oraz udział w imprezach towarzyszących.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszenia.

KONTO BANKOWE Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin Bank PEKAO S.A. O Lublin, nr 78124054971111000050062364 z dopiskiem „imię i nazwisko, Drewniana architektura”

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy Konferencji kwaterują się we własnym zakresie. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i śniadań. Obiady i kolacje zapewnia organizator.