Konferencja naukowo-szkoleniowa "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

     

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”

25 czerwca 2015

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Organizatorzy:

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Partner konferencji:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa