Informacje dla uczestników

Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy w trakcie konferencji zapewniają możliwość uczestnictwa w konferencji, obiad oraz materiały konferencyjne w formie monografii.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się za pomocą systemu rejestracji elektronicznej.

Prosimy o rejestrowanie się do dnia 21 czerwca.

Przy późniejszej rejestracji (zarówno elektronicznej, jak osobistej w dniu konferencji) zaświadczenia o uczestnictwie nie będą dostępne bezpośrednio w trakcie konferencji - zostaną wysłane pocztą po jej zakończeniu.