O konferencji

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie organizuje Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”. Konferencja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Konferencja jest planowana, jako jedno z wydarzeń w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Budownictwo jest ciągle jedną z branż, w której występuje najwięcej wypadków i jak ważne są zagadnienia bezpieczeństwa pracy na budowach nikogo nie trzeba przekonywać. Natomiast celem Konferencji będzie zwrócenie uwagi na fakt, że zagadnienia bezpieczeństwa w budownictwie powinny być rozpatrywane przez zespoły interdyscyplinarne, w których skład powinni wchodzić inżynierowie budownictwa (wszystkich branż), lekarze, socjolodzy, psycholodzy, prawnicy i specjaliści z zakresu środowiska pracy. Tylko takie spojrzenie daje gwarancję pełnej analizy wszystkich przyczyn wypadków i ciągów przyczynowo-skutkowych, które doprowadzają ostatecznie do zdarzeń mniej lub bardziej tragicznych.

 

KOMITET NAUKOWY

 • Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza- Przewodnicząca
 • Włodzimierz Biaduń, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie - Wiceprzewodniczący
 • Ewa Błazik-Borowa, Politechnika Lubelska - Wiceprzewodnicząca
 • Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska
 • Anna Halicka, Politechnika Lubelska
 • Krzysztof Czarnocki, Politechnika Lubelska
 • Jacek Szer, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Agata Czarnigowska, Politechnika Lubelska
 • Wiktor Piwkowski, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Andrzej Roch Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Danuta Gawęcka, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Ewa Błazik-Borowa – Przewodnicząca z ramienia Wydziału Budownictwa i Architektury
 • Włodzimierz Biaduń - Przewodniczący z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
 • Anna Smolarz
 • Agata Czarnigowska
 • Robert Bucoń
 • Michał Pieńko
 • Aleksander Robak
 • Paweł Bartosik
 • Aleksandra Rozner