Ramowy program konferencji

Program Konferencji

 

Autorzy

Tematyka  referatów

900-930

Przywitanie gości

930-1100

Dr inż. Jacek Szer

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Politechnika Łódzka

Katastrofy budowlane a bezpieczeństwo w budownictwie

Mgr inż. Anna Smolarz

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Przyczyny i skutki wypadków przy pracy na budowach na tle nieprawidłowości stwierdzanych podczas czynności kontrolnych

Dr hab. inż Bożena Hoła, Prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Analiza wypadkowości w polskim budownictwie

1100-1130

Przerwa kawowa

1130-1300

Dr inż. Krzysztof Czarnocki

Politechnika Lubelska

Ergonomiczne uwarunkowania pracy w budownictwie


Prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Zagrożenia zdrowotne pracowników budownictwa

Dr Andrzej Dąbrowski

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Aspekty organizacyjne dotyczące działalności małych firm budowlanych - zagrożenia i prewencja

1300-1430

Obiad w kuluarach auli AIII w WICA

1430-1600

Dr inż. Jerzy Obolewicz 

Politechnika Białostocka

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym

Dr inż. Andrzej Misztela

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wybrane problemy prawne bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych na budowie

Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL

Politechnika Lubelska

Warunki bezpiecznego użytkowania rusztowań

1600-1630

Podsumowanie konferencji