Ważne terminy

5 maja 2017 - rejestracja przez formularz oraz nadsyłanie abstraktów (ok. 500 słów)

15 maja 2017 - informacja o zaakceptowaniu tematu

1 czerwca 2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej

15 lipca 2017 - nadsyłanie pełnego tekstu artykułu

27-28 października 2017 - Konferencja

MIEJSCE KONFERENCJI

Aula Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury (WICA) Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.