Projekt: "Budujemy ekologiczną europę..."

 

Budujemy ekologiczną Europę – programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo

 

Projekt nr  FSS/2014HEI/W/0034 - finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

 

Cel ogólny 

Rozwój kapitału ludzkiego i wzrost internacjonalizacji Politechniki Lubelskiej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o studia II stopnia na kierunku Budownictwo w języku angielskim

Cel bezpośredni

Przygotowanie dokumentacji oraz materiałów dydaktycznych dwóch specjalności na kierunku Budownictwo w języku angielskim:

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym
  • Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników