Aktualności

September 22, 2015

Kursy doszkalające z języka angielskiego dla nauczycieli

  Zgodnie ze złożonym wnioskiem  zaplanowano w okresie od 2015-02-02 do 2016-05-31 kursy doszkalające z języka angielskiego. Jego zakres to przeprowadzenie szkoleń językowych z jęz. angielskiego dla nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa i Architektury. Celem działania jest zapewnienie anglojęzycznym studentom obsługi na najlepszym poziomie.   Poniżej są...

Więcej o "Kursy doszkalające z języka..."

September 22, 2015

Wywiad w Dzienniku Wschodnim

  W dniu 6 sierpnia 2015r na stronach Dziennika Wschodniego umieszczony został artykuł, gdzie jeden z koordynatorów merytorycznych projektu "Budujemy ekologiczną Europę" informuje o uruchomieniu specjalności " Inżynieria w budownictwie komunikacyjnym" w ramach tego projektu .   Link :...

Więcej o "Wywiad w Dzienniku Wschodnim"

August 31, 2015

Zapytanie ofertowe w sprawie zaprojektowania i wydruku materiałów promocyjnych oraz utowrzenia strony www

  Zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych: folderu/broszura (12 stron format 18cmx18cm), plakatu (format A2) i ulotek (obustronnie – A5), oraz komunikatu konferencyjnego (4 strony format A5). Materiały te będą stworzone w języku angielskim. Zadanie to obejmuje również stworzenie strony internetowej z informacjami o nowych studiach w języku angielskim...

Więcej o "Zapytanie ofertowe w sprawie..."

February 24, 2015

Przeprowadzane procedury na szkolenia i materiały dydaktyczne

    Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jest w trakcie przeprowadzanie procedur na „Przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej".         Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jest w trakcie...

Więcej o "Przeprowadzane procedury na szkolenia..."

February 24, 2015

Zakończenie przeprowadzanych procedur

    Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zakończył przeprowadzanie procedur na przygotowanie i prowadzenie strony internetowej w języku polskim i angielskim dla projektu.         Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zakończył przeprowadzanie procedur na przygotowanie programów i planów...

Więcej o "Zakończenie przeprowadzanych procedur"

February 18, 2015

14.01.2015 odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji projektu.

  Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury PL w sprawie realizacji projektu " Budujemy ekologiczną Europę - programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo". Na spotkaniu zostały szerzej omówione informacje zawarte w samym projekcie, harmonogram projektu, postawione...

Więcej o "14.01.2015 odbyło się spotkanie..."

February 13, 2015

Przeprowadzane procedury

  Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jest w trakcie przeprowadzanie procedur na przygotowanie i prowadzenie strony internetowej w języku polskim i angielskim dla projektu.       Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jest w trakcie przeprowadzanie procedur na przygotowanie programów i planów...

Więcej o "Przeprowadzane procedury"