Cele projektu

 

Celem ogólnym jest rozwój kapitału ludzkiego oraz wzrost internacjonalizacji Politechniki Lubelskiej poprzez rozszerzenie oferty  edukacyjnej o studia II st. na kierunku Budownictwo w jęz. ang. Cel ogólny wpisuje się w cel operacyjny programu. Celem bezposrednim jest kompleksowe przygotowanie procesu dydaktycznego i pracowników Wydziału do rozpoczęcia prowadzenia studiów w jęz. ang. na studiach II st. na kierunku Budownictwo, w programie którego uwypuklone są elementy ochrony srodowiska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- przygotowanie programu i planów studiów II st. na kierunku Budownictwo dla dwóch specjalnosci KBI i EBK

- opracowanie materiałów dydaktycznych w jęz. ang. (prezentacje multimedialne i podręczniki akademickie)

- doskonalenie umiejętnosci kadry dydaktycznej w zakresie nauczania i obsługi studentów anglojęzycznych
 

Budownictwo to kierunek studiów niezmiennie cieszący się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Żadna uczelnia w Polsce Wsch. nie oferuje kształcenia w tej dyscyplinie w jęz. ang. z takimi tresciami proekologicznymi. Jednocześnie na WBiA co roku studiuje wiele osób z zagranicy w ramach programu Erasmus, co pozwala zakładac, iż studia II st. prowadzone w jęz. ang. będą cieszyły się duzym zainteresowaniem. Organizacja specjalnosci w jęz. ang. pozwoli na prowadzenie komercyjnych studiów dla obcokrajowców, przede wszystkim z Europy Wsch., oraz dla Polaków, w przyszłosci planujących pracę za granicą. Studiowanie na Pol. Lubelskiej będzie także atrakcyjne dla mieszkanców Europy Zach. i Północnej ze względu na niskie koszty utrzymania w Lublinie.