Założenia dotyczące nowego kierunku studiów

 

Studia II st. w jęz. ang. będą˛ 3-semestralnymi specj. (90 ECTS) w ramach kierunku Budownictwo. Specj. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, prowadzona obecnie na w jęz. pol., zostanie uzupełniona treściami ekologicznymi i następnie przygotowana w jęz. ang. Utworzona zostanie nowa specj. Ekoinżynieria w Budownictwie Komunikacyjnym. W grupie przedmiotów wspólnych dla obu specj. Zostaną  wprowadzone nowe przedmioty, w tym przedmiot, w ramach którego studenci zapoznają sią z projektowaniem z wykorzystaniem technologii BIM. Efekty kierunkowe KRK częściowo będą pokrywały się ze efektami ze studiów w jęz. pol. Poza tym zostaną wprowadzone efekty, które zapewnią, że absolwent będzie umiał: analizować problemy inżynierii budowlanej w szerszej perspektywie obejmującej aspekty środowiskowe i ekologiczne, zaplanować i zaprojektować struktury, systemy, komponenty i procesy spełniające wymagania zarówno inżynierii lądowej, jak też ekologii i środowiska naturalnego, przewidzieć skutki swoich działań dotyczące środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów, zoptymalizować projekt poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów.

Nabór będzie dokonywany poza limitem naboru ustalanym na studia stacjonarne niepłatne.

Będą to studia płatne, adresowane do obcokrajowców (głównie z Europy Wschodniej) oraz Polaków, planujących w przyszłości pracę za granicą. Po uruchomieniu specjalności w jęz. ang., chętni studenci specjalności w jęz. pol. będą mogli brać udział w wykładach w jęz. ang. Zajęcia na specj. w jęz. ang. prowadzić będą przede wszystkim pracownicy Wydziału oraz specjaliści z przemysłu.

W pierwszym roku (planuje się I nabór w 2016 r.) studia w jęz. ang. zostaną uruchomione, gdy będzie zrekrutowanych co najmniej 15 osób na danej specj. W kolejnych latach przewiduje si ˛e wzrost liczby studentów.

Uczelnia aktywnie współpracuje m.in. z uczelniami ukraińskimi w pozyskiwaniu studentów, co wpłynie pozytywnie na efektywność rekrutacji na nowe specj. i może zagwarantować trwałość nowych studiów.