Warsztaty

 

Warsztaty:

 • Analiza SWOT
  Termin zajęć:  15.05.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Efektywna komunikacja
  Termin zajęć: 7.03.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Efektywne słuchanie, prezentowanie własnych opinii, sztuka wygłaszania publicznie prezentacji
  Termin zajęć: 14.03.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Pierwsza pomoc
  Termin zajęć: 19.03.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Rozwiązywanie problemów
  Termin zajęć: 15.05.2015r. - Politechnika Lubelska
   
 • Techniki negocjacji i rozwiązywanie konfliktów
  Termin zajęć: 13.03.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Techniki zarządzania czasem, organizacja, efektywne planowanie
  Termin zajęć: 24.04.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Trening asertywności i radzenie sobie ze stresem
  Termin zajęć: 6.03.2015r. - Politechnika Lubelska

   
 • Trening kreatywności
  Termin zajęć:   16.05.2015r. - Politechnika Lubelska