Przewody doktorskie

Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

  1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Przewodniczący Komisji
  2. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
  4. Dr hab. inż. Fic Stanisław, prof. PL
  5. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL
  6. Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
  7. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski
  8. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
  9. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof. PL
  10. Dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL

Sekretarz Naukowy Komisji:

Dr inż. Maciej Szeląg -  maciej.szelag@pollub.pl