Lista otwartych przewodów - procedura nowa

Wykaz osób, które mają otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (nowa procedura)

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 22 listopada 2012r. przez Radę Wydziału BiA

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 13 lipca 2016r. przez Radę Wydziału BiA

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 14 lutego 2018r. przez Radę Wydziału BiA

 1. Imię i nazwisko: Dominika Franczak-Balmas
  Data otwarcia przewodu: 20.12.2012
  Temat pracy doktorskiej: Analiza przyczepności jako czynnika kształtującego nośność styku w betonowych elementach zespolonych i konstrukcjach betonowych z przerwami technologicznymi
  Promotor: dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
      
 2. Imię i nazwisko: Łukasz Augustyński
  Data otwarcia przewodu: 24.01.2013
  Temat pracy doktorskiej: Destrukcja obiektów inżynierskich w wyniku czynników korozyjnych w rejonie ciągów komunikacyjnych
  Promotor: dr hab. inż. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL; promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wierzbicki
     
 3. Imię i nazwisko: Tadeusz Turkiewicz
  Data otwarcia przewodu: 09.07.2014
  Temat pracy doktorskiej: Ocena właściwości i przydatności do betonów wybranych kruszyw ukraińskich
  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk, promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Góra
   
 4. Imię i nazwisko: Arkadiusz Urzędowski
  Data otwarcia przewodu: 20.04.2016
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ mikrostruktury powierzchni na kontaktowy opór cieplny styku betonów z termoizolacją.
  Promotor: dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL
   
 5. Imię i nazwisko: Jakub Gontarz
  Data otwarcia przewodu: 25.01.2017
  Temat pracy doktorskiej: Modelowanie propagacji szczeliny w materiałach kruchych.
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
       
 6. Imię i nazwisko: Andrzej Szewczak
  Data otwarcia przewodu: 14.03.2018
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ modyfikacji żywic epoksydowych na ich przyczepność do betonu
  Promotor: dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL; promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Szeląg

 7. Imię i nazwisko: Piotr Miduch
  Data otwarcia przewodu: 14.03.2018
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ właściwości kruszyw skalnych na jasność drogowych nawierzchni asfaltowych
  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL; promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Woszuk

 8. Imię i nazwisko: Wojciech Andrzejuk
  Data otwarcia przewodu: 06.06.2018
  Temat pracy doktorskiej: Kształtowanie adhezji pomiędzy asfaltem i kruszywem w funkcji trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych
  Promotor: dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek; promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Woszuk

 9. Imię i nazwisko: Bartosz Szostak
  Data otwarcia przewodu: 26.09.2018
  Temat pracy doktorskiej: Modyfikowanie właściwości młodego betonu przez zastosowanie dodatku krzemionkowych popiołów lotnych i nanodomieszki C-S-H
  Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL

 10. Imię i nazwisko: Michał Tomczak
  Data otwarcia przewodu: 26.09.2018
  Temat pracy doktorskiej: Metoda harmonizacji wykonania procesów wieloobiektowego przedsięwzięcia budowlanego
  Promotor: dr hab. inż. Piotr Jaśkowski; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Bucoń

 11. Imię i nazwisko: Joanna Styczeń
  Data otwarcia przewodu: 26.09.2018
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ typu szkieletu zeolitów na proces hydratacji cementu stosowanego w tynkach renowacyjnych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

 12. Imię i nazwisko: Bartosz Kawecki
  Data otwarcia przewodu: 28.11.2018
  Temat pracy doktorskiej: Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z kompozytów drewno-polimerowych zbrojonych włóknami
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL

 13. Imię i nazwisko: Maciej Hałucha
  Data otwarcia przewodu: 23.01.2019
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu drogowego
  Promotor: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz

 14. Imię i nazwisko: Marcin Dębiński
  Data otwarcia przewodu: 23.01.2019
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ ruchu drogowego jego wahań i warunków na poziom hałasu i możliwości ochrony
  Promotor: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz; promotor pomocniczy: dr inż. Marek Motylewicz

 15. Imię i nazwisko: Michał Jukowski
  Data otwarcia przewodu: 06.03.2019
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ zmiennej przestrzenno-czasowej rozkładu masy na odpowiedź dynamiczną obiektu mostowego
  Promotor: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL; promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Bęc