Lista otwartych przewodów - procedura stara

Wykaz osób, które mają otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
L.p. Imię i nazwisko Data otwarcia przewodu Temat pracy doktorskiej Promotor
1. Paszkiewicz Tadeusz 14.12.2000 Zastosowanie generacji macierzy sztywności do wyznaczania stanów deformacji ustrojów prętowych prof. dr hab. inż. Zbigniew Baczyński
2. Zkorczmiennyj Leonid 12.06.2003 Rozwarcie rys prostopadłych w elementach żelbetowych wykonanych z betonów o wysokiej wytrzymałości dr hab. inż. Tadeusz Cieżak
4. Anna Leniak-Tomczyk 17.05.2007 Obiekt mostowy jako narzędzie ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym dr hab. inż. Grażyna Łagoda
5. Mirosław Biskup 20.11.2008 Zachowanie się ściskanych elementów betonowych opasanych materiałami kompozytowymi dr hab. inż. Marek Łagoda
6. Tomasz Nicer 21.05.2009 Przyczepność tynków wapiennych do podłoża z opoki wapnistej dr hab. inż. Bogusław Szmygin
7. Robert Bucoń 27.01.2011 Modele decyzyjne wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych dr hab. inż. Anna Sobotka
         
8. Maciej Kowal 27.01.2011 Wzmacnianie elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP dr hab. inż. Marek Łagoda
9. Bartosz Zegardło 10.11.2011 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów specjalnych dr hab. inż. Anna Halicka
10. Krzysztof Śledziewski 10.11.2011 Praca stalowo-betonowej belki zespolonej z uwzględnieniem zarysowania płyty dr hab. inż. Marek Łagoda
11. Małgorzata Snela 20.12.2012 Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniającej się podatności węzłów dr hab. inż. Mariusz Maślak
12. Dominika Franczak-Balmas 20.12.2012 Analiza przyczepności jako czynnika kształtującego nośność styku w betonowych elementach zespolonych i konstrukcjach betonowych z przerwami technologicznymi dr hab. inż. Anna Halicka
13. Michał Pieńko 20.12.2012 Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
14. Aleksander Robak 20.12.2012 Analiza wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych elementów konstrukcji rusztowań na ich nośność dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
15. Krzysztof Nepelski 20.12.2012 Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
, promotor pomocniczy
Dr inż. Tomasz Lipecki
16. Daniel Pietras 20.12.2012 Opis procesów degradacji i mechanika kompozytów zbudowanych na matrycach cementowych lub wapiennych prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
, promotor pomocniczy
Dr inż. Grzegorz Golewski
         

Wykaz osób, które mają otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (stara procedura)

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 21 kwietnia 2005r. przez Radę Wydziału IBIS

 1. Imię i nazwisko:Anna Leniak-Tomczyk
  Data otwarcia przewodu: 17.05.2007
  Temat pracy doktorskiej: Obiekt mostowy jako narzędzie ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym
  Promotor: dr hab. inż. Grażyna Łagoda
   
 2. Imię i nazwisko:Mirosław Biskup
  Data otwarcia przewodu: 20.11.2008
  Temat pracy doktorskiej: Zachowanie się ściskanych elementów betonowych opasanych materiałami kompozytowymi
  Promotor: dr hab. inż. Paweł Kossakowski