Bartłomiej Kwiatkowski

dr inż. arch.

PUBLIKACJE:

ARTYKUŁY:

 1. Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
 2. Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
 3. Pokoje wyciszeń – współczesne tendencje projektowania / Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 42-47 [MNiSW: 9]
 4. Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
 5. Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
 6. Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]

MONOGRAFIE:

 1. Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy / Kwiatkowski Bartłomiej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 302 s. [MNiSW: 20]

REFERATY:

 1. Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych / Kwiatkowski Bartłomiej // W: Konferencja "Projektowanie Uniwersalne Uwzględniające Potrzeby Osób z Różnymi Niepełnosprawnościami", 7.11.2013, Lublin:[program konferencji] - 2013
 2. Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem / Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 21-21
 3. Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście współczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 65-65
 4. The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
 5. Personalization of architectural designing for people witch autism soectrum disorders / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 4th International Coference and Workshop. Plant - the Source of Research Material : Book of Abstracts, Lublin, 20-23.09.2015 - 2015, s. 59-59
 6. Projektowanie architektoniczne placów zabaw w kontekście integracyjnej terapii sensorycznej / Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 202-202
 7. Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
 8. Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 64-64
 9. Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu / Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce, 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. Green valley” w: Stadslab Masterclass Lublin 2007– rozdział w monografii, Tilburg 2008.
 2. Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
 3. Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / Dmitruk Michał, Kwiatkowski Bartłomiej // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 335-345
 4. University campuses in Poland 1955-1989 / Kwiatkowski Bartłomiej // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 21-32

WYKORZYSTANIE PRAW OCHRONNYCH:

 1. Koncepcja programowo przestrzenna „Wschodniego innowacyjnego centrum Architektury w Lublinie” - 2009
 2. Projekt budowlano – wykonawczy Rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 2008
 3. Projekt budowlano wykonawczy modernizacji Pawilonu X w Szpitalu Tworkowskim 2009 r.
 4. Projekt budowlano wykonawczy modernizacji Pawilonu VII w Szpitalu Tworkowskim 2010 r.
 5. PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA RAMPY ROZŁADUNKOWEJ NA POM. BIUROWE – 2013 r.
 6. PROJEKT BUDOWLANY Zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka – 2013 r.
 7. Projekt architektoniczny - Poprawa efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację źródła ciepła, termomodernizację istniejących budynków szpitala SPOZ 1 w Lublinie oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych  i kolektorów słonecznych 2013 r.    
 8. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ NA POMIESZCZENIA BIUROWE 2013r.
 9. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 2015 r.
 10. Projekt budowlany adaptacji i przebudowy istniejącego budynku administracyjnego na potrzeby budynku całorocznego Domu Opieki dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – 2016 r
 11. Projekt architektoniczny Zintegrowanego Placu zabaw dla dzieci ze spectrum autyzmu 2016 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 1. Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi dla polskiej sztuki konserwatorskiej oraz osiągnięcia
  w ratowaniu architektury światowej, 12 marca 1998 r.
 2. Wyróżnienie Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę doktorską,
  14 maja 2007 r.
 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej  - sierpień 2013 r.
 1. Współautorstwo wniosku o uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji na poziomie europejskim dyplomu mgr inż. arch. otrzymywanego po ukończeniu kierunku Architektura na WBiA, Politechnika Lubelska - W 2016 r. tytuł „magistra inżyniera architekta” otrzymywany przez absolwentów  WBiA PL uzyskał potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wpisem do załącznika B Dyrektywy  2005/36/WE art. 21 (7) – Kwalifikacje architektów, w dziale M10  rozdział V.7. punkt 5.7.1.z dnia 25 maja 2016 r., (decyzja Komisji UE z dnia 13 stycznia 2016 r.)
 2. Projektowanie architektoniczno urbanistyczne  ,Autorstwo programów przedmiotów dla studiów I go stopnia kierunku Architektura: Historia wnętrz, Historia filozofii, Socjologia mieszkalnictwa i miasta, Projektowanie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, Projektowanie architektury w zabudowie śródmiejskiej, Projektowanie architektoniczne budynków wielofunkcyjnych, Projektowanie obszarów wiejskich, Prawo budowlane, Planowanie Przestrzenne. Autorstwo programów przedmiotów dla studiów II go stopnia kierunku Architektura Projektowanie architektury krajobrazu, Projektowanie ekologiczne, Projektowanie budynków pasywnych,

 DYDAKTYKA:

 1. Autorstwo programów przedmiotów dla studiów I go stopnia kierunku Budownictwo: Architektura i Urbanistyka, Wstęp do projektowania architektonicznego, Projektowanie architektoniczno urbanistyczne. Autorstwo programów przedmiotów I go stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna, oraz Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka: Systemy informacji przestrzennej, Studium uwarunkowań przestrzennych, Projektowanie budynków i budowli, Podstawy gospodarki przestrzennej, Podstawy gospodarki przestrzennej, Ocena Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Grafika Inżynierska.
 2. Opieka nad kołami naukowymi studentów kierunku Architektura  - Koło Architektury współczesnej ABIK od 2000 r. do 2013 r. i Koło naukowe malarstwa i rysunku MiR od 2004 r. do 2011 r.
 3. Prowadzenie zajęć w języku obcym: Urban Revitalization, Architectural design of multi-functional buildings, Design of landscape architecture, Rural planning/ Regional planning
 4.  Przegląd filmów architektonicznych Archfilmfest,  współorganizatorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, mgr inż. arch. Hubert Trammer
 5. Cykliczne wystawy prac studenckich zorganizowane w holu WBiA
 6. Organizacja warsztatów malarskich dla dzieci (6-10 lat) w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki: współorganizator dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 7. Współpraca w organizacji  Dni Politechniki Lubelskiej:
 8. Współpraca z Radą dzielnicy La Défense oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie przy organizacji wystawy pt. „La Défense à Lublin” na Placu Litewskim w Lublinie:

NAGRODY ZWIĄZANE Z PRACĄ DYDAKTYCZNĄ:

 1. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej w roku akademickim 2004/2005 – październik 2005 r.
 2. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej w roku 2005/2006 – październik 2006 r.
 3. Nagroda I Stopnia indywidualna Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej w roku 2006/2007 – październik 2007 r.
 4. Nagroda III Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2007/2008 – październik 2008 r.
 5. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2008/2009 – październik 2009 r.
 6. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2009/2010 – październik 2010 r.
 7. Nagroda II Stopnia indywidualna Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności organizacyjnej w roku 2010/2011– październik 2011 r.
 8. Nagroda II Stopnia indywidualna Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności organizacyjnej w roku 2011/2012– październik 2012 r.
 9. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2012/2013 – październik 2013 r.
 10. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2013/2014 – październik 2014 r.
 11. Nagroda II Stopnia zespołowa Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
  w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2014/2015 – październik 2015 r.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 Podstawy projektowania architektonicznego – analizy

Podstawy projektowania architektonicznego – kompozycje 

Seminarium dyplomowe 

Zaawansowane projektowanie architektoniczne 

Projektowanie uniwersalne 

Projektowanie dla osób niepełnosprawnych 

Rysunek i malarstwo 

Otrzymanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 

UCZESTNICTWO W PLENERACH MALARSKICH – W ROLI WSPÓŁORGANIZATORA I PROWADZĄCEGO:

2007 - Lazurowe Wybrzeże, Francja

2010 – Grecja

2011 – Korsyka, Francja

2012 - Lazurowe Wybrzeże, Francja

2013 – Bułgaria, Rumunia

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH STUDENCKICH W ROLI PROWADZĄCEGO, ORGANIZATORA LUB WSPÓŁORGANIZATORA:

2016

14 - 16. 12. 2016 - warsztaty w ramach projektu: "Modelowanie rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej". "Porozmawiajmy o Fabrycznym". Program merytoryczny: N. Przesmycka. Prowadzący: N. Przesmycka, B. Kwiatkowski,. K. Kielin, organizator UM Stalowa Wola

2015

11 -14 czerwca 2016. Współorganizacja i prowadzenie warsztatów studenckich (współorganizatorzy: PAN o. Lublin, Muzeum regionalne w Stalowej Woli), Rozwadów - „Rozwadów – portret miejsca i mieszkańców” 

WYSTAWY:

Uczestnictwo w wystawie prac malarskich, wystawa krajowa (3 pkt.)– „Poza słowami” (wystawa zespołowa: N. Przesmycka, M. Dąbrowski, B. Kwiatkowski, G. Mazurek)

Wernisaż 29 maja 2015, o godz. 17:30, w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie, do 15 czerwca 2015

Organizacja Konferencji:

2013 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Genom, Architektura, Szkoła, Design” 11-13 12.2014 r.  – wiceprzewodniczący konferencji

2016

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016 r – wiceprzewodniczący konferencji