Erasmus

Koordynatorzy:

Pełnomocnik dziekana d.s. wymiany międzynarodowej ERASMUS na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. (studenci przyjeżdżający / arriving students )

mgr inż. arch. Michał Dmitruk

kontakt / contact e-mail: m.dmitruk@pollub.pl, michaldmitruk@gmail.com

konsultacje / consultation: pokój / room 337, semestr zimowy / winter semester 2017/2018, czwartek / thursday 11:00 - 12:00

Pełnomocnik dziekana d.s. wymiany międzynarodowej ERASMUS na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. (studenci wyjeżdżający)

mgr inż. arch. Wojciech Kocki

kontakt / contact e-mail: w.kocki@pollub.pl

konsultacje / consultation: pokój / room 337, semestr letni/ summer semester 2017/2018, środa / thursday 14:00 - 16:00