Konferencja Naukowa GENOM 2018

W dniach 27-29 listopada 2018 r. w Lublinie

odbędzie się

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, organizowana w tym roku pod hasłem: "Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie".

Strona konferencji: www.genom.umlub.pl

Informacje mailowe: genom@umlub.pl.

Głównymi organizatorami są:


Zakład Genetyki Klinicznej oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej interdyscyplinarnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi i terapeutami. Dodatkowo, przewidujemy uczestnictwo w obradach konferencji rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa.

Po raz kolejny konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć m. in. z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych. Planowany jest udział osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W czasie konferencji przewidzenie jest spotkanie z konsultantami wojewódzkimi w różnych dziedzinach medycyny.

Tematy przewodnie planowanych sesji ustnych i posterowych:

• Biostatystyka i bioinformatyka

• Chemia farmaceutyczna i chemia medyczna

• Dietetyka kliniczna. Nutrigenomika i żywność funkcjonalna

• Etyka i religia w przestrzeni osób niepełnosprawnych

• Fizjoterapia i rehabilitacja w nurcie ochrony zdrowia. Panele w sesji: Nowoczesne technologie; Koncepcje, uwarunkowania organizacyjne i prawne; Panel studencki.

• Funkcjonalność obiektów budowlanych.

• Hortiterapia, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia i inne techniki w przestrzeni niepełnosprawności

• Interdyscyplinarny autyzm

• Język i neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych

• Komórki macierzyste w terapii celowanej

• Media i niepełnosprawni

• Medycyna spersonalizowana a hermeneutyka medycyny

• Nowoczesna edukacja jako przestrzeń wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych

• Pielęgniarstwo wobec niepełnosprawności

• Pomoc społeczna i praca socjalna

• Praca/brak pracy osób niepełnosprawnych

• Profilaktyka nowotworów człowieka

• Profilaktyka nowotworów człowieka

• Projektowanie uniwersalne/Projektowanie dla niepełnosprawnych/Personalizowane rozwiązania projektowe w architekturze

• Stomatologia wieku rozwojowego

• Środowiskowe zagrożenia zdrowotne: mikrobiologia, parazytologia, choroby wektorowe

• Twarz niedokrwienna choroby Alzheimera

• Ustawa „Za życiem” - dwa lata doświadczeń

• Wady wrodzone człowieka - mechanizmy genetyczne i epigenetyczne

• Współczesna dermatologia

• Współczesne zadania zdrowia publicznego

• Zespół Downa w wieku rozwojowym i dorosłym

• Sesje studentów i doktorantów

Zapraszamy pracowników nauki, studentów i doktorantów. Uczestnicy otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.