Pracownicy

dr inż. arch. Natalia Przesmycka - P.O Kierownik KAUiPP

mgr Emilia Kozińska - Sekretariat KAUiPP

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

dr inż. arch. Halina Landecka

dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska

Prof. Mariusz Dąbrowski

Prof. Krzysztof Pawłowski

dr. inż. Anna Ostańska

mgr inż. arch. Michał Dmitruk

mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz

mgr inż. arch. Hubert Trammer

mgr inż. Krzysztof Janus

mgr Agnieszka Chęć - Małyszek

mgr inż. arch. Wojciech Kocki

mgr inż. arch. Katarzyna Kielin

Załączniki: