Agnieszka Chęć - Małyszek

mgr sztuk plastycznych

KONTAKT: a.chec-malyszek @pollub.pl

pokój nr 337 budynek WICA (III p.)

konsultacje semestr zimowy; pon. 10:30 do 12:30 s.531

Ukończone studia wyższe na kierunku Grafika na Wydziale Artystycznym UMSC w Lublinie (2007 r.)

I. KONFERENCJE / WARSZTATY / SZKOLENIA:

1.    IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty” (udział bierny) Wrocław 18-19 listopada 2016 [Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta / Agnieszka Chęć-Małyszek]

2.    III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” (udział czynny, wystąpienie ustne) Politechnika Lubelska, Lublin 23-25 Listopada 2016 [wystąpienie: Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata /Agnieszka Chęć-Małyszek]

3.    Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niepełnosprawni i sztuka”, (udział czynny, wystąpienie ustne)  Muzeum Miasta Łodzi 26-27 października 2017 [wystąpienie: Integracja osób niepełnosprawnych, znaczenie sztuki w życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie /Agnieszka Chęć-Małyszek]

II. ARTYKUŁY:

1.       Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna / Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 24-33 [MNiSW: 9]

2.       Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 65-80 [MNiSW: 9]

III. INNE:

1.             Koordynatorka, organizatorka wystaw odbywających się w Galerii Sztuki Współczesnej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej od 2016 roku. (projekty graficzne: logotyp galerii, zaproszenia, plakatów, katalogów)2.              

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

SEMESTR ZIMOWY:

1.       Rysunek i malarstwo

2.       Rzeźba i Modelowanie

SEMESTR LETNI:

1.       Rysunek i malarstwo

2.       Odręczy rysunek architektoniczny

3.       Plener rysunkowy 

I. Plener rysunkowy dla studentów 1 roku studiów we wrześniu 2016 r. Miejsce: Korsyka. (r.a. 2015/2016)

II. Plener rysunkowy dla studentów 1 roku studiów we wrześniu 2017 r. Miejsce: Lublin i okolice. (r.a. 2016/2017)