Katarzyna Kielin

mgr inż. arch. Katarzyna Kielin 

 

KONTAKT

email:  k.kielin@pollub.pl

Absolwentka Politechniki Lubelskiej, kierunku: Architektura i Urbanistyka (studia magisterskie)

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, kierunku: Anglistyka (studia magisterskie)

GODZINY KONSULTACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM

Poniedziałek 10:30 – 16:00

Wtorek 10:30 – 18:00

Środa 10:30 – 16:00

 PROWADZONE PRZEDMIOTY

Planowanie przestrzenne  i regionalne

Projektowanie przestrzeni publicznych

Design of public buildings and their urban surroundings

Podstawy projektowania architektonicznego – analizy (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Projektowanie uniwersalne

Rysunek i Malarstwo\ Drawing and Painting - Erasmus

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

architektura regionu zamojskiego

projektowanie uniwersalne

architektura industrialna

przestrzeń publiczna a architektura

projektowanie inkluzywne

PUBLIKACJE

1. "Watering Up" public places of the city - aesthetics, integrational and soothing character of waterArchitecture in the forming of cities' culture; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, s. 139-150,  rozdział

2. Inkluzywna przestrzeń sąsiedzka - różnorodność mieszkańców i ich potrzeb inspiracją dla projektanta / Kielin Katarzyna// W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 164-164; referat

KONFERENCJE

1. Udział w IV/VII Międzynarodowej Konferencji „Architektura Bez Granic - Miasto - Stolica Kultury. Wyzwania i efekty”. 18-19 Listopada 2016r

2. Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Medycyna Personalizowana ‘’GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA’’  23-25 Listopada 2016r

3. Udział w konferencji: „Zrównoważony rozwój – Innowacyjność – Przedsiębiorczość”.

25 stycznia 2017r

4. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. ‘’MIASTO POLSKIE’’ Kraków, Politechnika Krakowska, 26-27 października 2017r.

5. Współorganizowanie II Ogólnopolskiej Konferencji  Architektonicznej
"Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście", Lublin Politechnika Lubelska, 27-28 października 2017r. (tłumaczenie symultaniczne obrad dla gości zagranicznych)

6. Udział w konferencji: MKEN 2017 Międzynarodowa Konferencja Ergonomia Niepełnosprawnym, 21-22 listopada 2017r.

INNE OSIĄGNIĘCIA

1. Organizacja wykładów gościnnych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 2016 - 2017

2. Udział w przeprowadzeniu Warsztatów urbanistycznych, organizowanych jako forma konsultacji społecznych w ramach procesu rewitalizacji miasta Stalowa Wola w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, którego głównym celem jest ukierunkowanie na budowanie współodpowiedzialności mieszkańców do kreowania przestrzeni dla obszarze rewitalizowanym – Osiedle Fabryczne. 14-16 grudnia 2016

3. Udział w Plenerze Malarskim ‘’Człowiek w przestrzeni miejskiej’’ Lublin – Zamość – Kazimierz Dolny Lipiec 2017

4. Udział w Plenerze Malarsko - Rysunkowym ‘’Nieznane przestrzenie miasta’’             Lublin – Zamość   Czerwiec Lipiec 2018

5. Udział w Plenerze Malarsko - Rysunkowym ‘’Toskania’’ Wrzesień 2018

6. Współpraca z Koordynatorem Wydziałowym przy organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiego Pikniku Naukowego 15 – 21 września 2018