Krzysztof Janus

mgr inż.

obszar wiedzy: nauki techniczne

dziedzina nauki techniczne

dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka

specjalność: historia architektury i konserwacja zabytków

Główną specjalnością badań jest historia architektury i konserwacja zabytków obiektów budowlanych na obszarze Lublina i województwa lubelskiego. Prace prowadzone są głównie przy użyciu metod nieinwazyjnych (skener 3d, georadar). Mają na celu określenie zmian jakie miały miejsce w przypadku poszczególnych budynków jak i obszarów zabudowy.

 OPRACOWANIA TECHNICZNE, EKSPERTYZY, DZIEŁA KONSERWATORSKIE: 

1.       Opracowania techniczne, ekspertyzy, dzieła konserwatorskie:

2.       Sprawozdanie z badania endoskopowego krypty rodziny Sanguszków w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 w Lublinie, 2012 r.

3.       Badania architektoniczne – kościół pobernardyński, Bernardyńska 5 w Lublinie, 2013

4.       Ekspertyza geofizyczna wnętrza i zewnętrza budynku kościoła pw. Św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, polegającej na opracowaniu wyników skanów georadarowych oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń dotyczących przyszłych prac badawczych, 2014

5.       Ekspertyza termiczna budynku Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, listopad 2015,

PUBLIKACJE:

6.       Janus K., Przesmycka N., Przemysł Lublina, Monografia, Lublin 2014

7.       Janus K., Kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie – próba syntezy”, Stypendium im. H. Łopacińskiego, Collegium Atrium, 2015 r.

8.       Kościół św. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych Cz 1. TEKA KOM. ARCH. URB. STUD. KRAJOBR. – OL PAN, 2016

WYSTAWY:

1.       "Lublin w Tygodniku Ilustrowanym", Noc Kultury, "U Sobieskich", Lublin 2010

REFERATY:

9.       „Praktyczne aspekty eksploatacji oraz wykonywania turystycznych tras podziemnych”, wystąpienie w ramach międzynarodowego programu: „Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa”, Lwów 2013

10.    „Kolekcja szklanych negatywów znalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie – geneza, prace konserwatorskie oraz poszukiwania autora”, Brama Grodzka, tnn, Lublin 2013

11.    Wyniki analizy architektonicznej i georadarowej kościoła pw św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, 2014

12.    „Badania georadarowe prowadzone na Zamku Lubelskim”, letnia Szkoła UNESCO, 2015

13.    Kościół św. Mikołaja na Czwartku w świetle współczesnych badań” SKZ, XII 2016,

14.    „Kamienica przy ul. Niecałej 7a”, wystąpienie w ramach wykonanych badań architektonicznych, MKZ, VII, 2016 r.

WYRÓŻNIENIA I STYPENDIA:

15.    2015 - Stypendium im. H. Łopacińskiego, Collegium Atrium

2015 - Złota odznaka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Za opiekę nad zabytkami

Od 2005 r. asystent projektanta. Od 2009 roku zatrudniony na Wydziale Budownictwa i Architektury, prowadzi zajęcia z przedmiotu techniki komputerowe, graficzne techniki prezentacji (przedmiotu ogólnie związane z komputerowym wspomaganiem projektowania).

Autor programu i materiałów dydaktycznych przedmiotu Techniki komputerowe

Współautor programu i materiałów dydaktycznych przedmiotu Techniki komputerowe

Opiekun praktyki inwentaryzacyjnej i urbanistycznej 2011/12

Opiekun II i IV roku kierunku Architektura od 2009 r.

Członek Wydziałowej komisji ds. kształcenia  

Zajęcia dydaktyczne:

Przedmioty kierunkowe

Techniki komputerowe - laboratorium 

Techniki komputerowe - wykład 

Graficzne techniki prezentacji - laboratorium 

Uprawnienia do prowadzenia badań architektonicznych

1.       Wystawa - „Listy u Sobieskich”, Noc Kultury, "U Sobieskich", Lublin 2010

2.       Wystawa - „Przekształcenia ulicy Bernardyńskiej”, Noc Kultury, "U Sobieskich", Lublin 2011,

3.       Opracowanie wyników danych ze skanera 3d ul. Zamojskiej, Rusałki w Lublinie, 2015r.

4.       Opracowanie wyników danych ze skanera 3d obszaru Śródmieścia w Lublinie, 2016r.

5.       Opracowanie modeli 3d kamieniarki z lapidarium Kaplicy Zamkowej Muzeum Lubelskiego na Zamku, 2015 r. 

6.       Opracowanie wyników danych ze skanera 3d obszaru Podzamcza w Lublinie, 2017r.

7.       Wykonanie badań georadarowych Placu Litewskiego w Lublinie - 2017 r.

8.       Sekretarz w komisji obrony prac dyplomowych do 2012 r.

Uczestnik plenerów studentów kierunku architektura w latach 2007-2014