Inne

Stała współpraca z kwartalnikiem Świat Kominków

Stała współpraca z Lubelską Agorą Modernizmu (członek zespołu), 20-22 maja 2016 r – Lubelskie Dni Modernizmu,

Członkowstwo w organizacjach:

- Od 2001 r. członek indywidualny International Federation for Housing and Planning (IFHP)

- od 2006 roku członek Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, od 2011 członek zarządu

 -od 2010 r. Członek Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Polskiej Akademii Nauk o. Lublin

- od 2011 członek Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu, członek sądu koleżeńskiego

od 2011 ekspert regionalny w projekcie FRESH (Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies (uczestnictwo w tworzeniu ekokomponentu do Regionalnych Strategii Innowacji)