Konferencje

2000 -2005

1.     7-22 IX 2000 40th IFHP World Congress: Urban Networks w Rotterdamie, Holandia

2.     10-13 IX 2001 IFHP World Congres: Urban Renewal Barcelona, Hiszpania

3.     6 – 8 września 2004. Międzynarodowe seminarium pt.: Urban Cultural and Architectural heritage in an Ethnic Cross-Road of Europe: West Ukraine and Moldova, Lund, Szwecja

4.     4 -5 XI 2004 I Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic, Lublin – uczestnictwo i organizacja

5.     2-5 X 2005, 45th IFHP World Congress „Futuri urbani: continuita e discontinuita”, Rzym

2006

6.     Uczestnictwo w 49th IFHP World Congress w Rzymie pod tytułem: Urban futures: Continuities and discontinuities. Referat pod tytułem:” The future of urbanisation and architecture of the 50s –60s in the context of strategic expansion of Polish towns:współautor: E. Przesmycka.

7.     Udział w konferencji doktorantów organizowanej przez Politechnikę Śląską, KDWIA II, Szczyrk 9-11 III 2006, wygłoszenie referatu, publikacja.

8.     Udział w konferencji „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, SGGW Warszawa, 24-26 IV 2006, wygłoszenie referatu, publikacja.

9.     Udział w konferencji „Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast”, Politechnika Białostocka, 19-21 V 2006, wygłoszenie referatu, publikacja.

10.  18-19. 09. 2006 II Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic – „Rola Architektury sakralnej w kształtowaniu krajobrazu kulturowego”, Lublin, – uczestnictwo i organizacja

2007

11.  Udział w 51. Światowym Kongresie IFHP “Futures of Cities” IFHP 2007, Kopenhaga 23-25. 09. 2007 r., wygłoszenie referatu, artykuł Sustainable city planning in eastern regions of Poland, przyjęty do druku

12.  Międzynarodowa konferencja „Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska”, Poznań 1-2. 06. 2007 r. 2008

13.  Płomienne Miniforum, Nałęczów, referat zamawiany – Współczesne tendencje w architekturze mieszkaniowej

14.  07. - -8. 11. 2008 – III Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic – „Granice Modernizmu” – uczestnictwo i organizacja

2008

1.       Międzynarodowa konferencja „Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska”, Poznań 1-2. 06. 2007 r. 2008

2.       07. - -8. 11. 2008 – III Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic – „Granice Modernizmu” – uczestnictwo i organizacja

2009

3.       21 – 22 IX 2009, Kazimierz Dolny, „Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a ochrona środowiska”, referat zamawiany – Nowe sposoby zagospodarowania składowisk odpadów pogórniczych na przykładzie Lubelski Węgiel Bogdanka SA

4.       Płomienne Miniforum, Nałęczów, referat zamawiany – Współczesne tendencje w architekturze mieszkaniowej

5.       27-28 06. 2009 Płomienne Miniforum, Nałęczów – referat zamawiany: Domy energooszczędne i pasywne – koncepcja architektoniczna

2011

11-14 września 2011, uczestnictwo w 55. ŚwiatowymKongresie IFHP “The impact of housing on planning and the economy” IFHP 2011 w Tallinie; referat, pt. The problems of modernization of housing estates in Poland, przyjęty do druku, współautor: E. Przesmycka.

W czerwcu 2011 roku podczas ogólnopolskiej konferencji branżowej Płomienne Miniforum, Nałęczów, referat zamawiany pt.: "Elementy regionalne w nowoczesnej europejskiej architekturze jednorodzinnej".

05 października 2011 roku - czwarte międzynarodowe seminarium pt.: "GoodPracticeTrafsfer: Training on Sustainable Construction Standards", Cork w Irlandii jako konsultant ze strony UM Lublin.

W dniu 09.11.2011, referat zamawiany, na tematyczny otwarty wykład, 
w ramach projektu WSPiA "Inżynier przestrzeni zurbanizowanej" pt.: Planowanie przestrzenne jako narzędzie polityki miejskiej w ujęciu historycznym - na przykładzie Lublina.

2012

19-20 października 2012 międzynarodowa konferencja zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską, pt. Architektura bez Granic, Kultura w mieście, miasto - w kulturze.

16-17 listopada 2012, Forum Architektury Krajobrazu, UP Lublin

2013

22-23 czerwca 2013, udział w dyskusji panelowej pt.: Ludzie, Domy, Kominki w ramach Forum Ludzie, Domy Kominki, Nałęczów na zaproszenie Świat Kominków.

9 października 2013, udział w Seminarium naukowym na temat architektury dzielnicy uniwersyteckiej w Lublinie, UMCS Lublin, konferencja krajowa, wygłoszenie referatu

15 listopada 2013 r. sesja naukowa pt. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie. Lublin, Trybunał Koronny, Rynek 1, organizator KUL, UM Lublin, wygłoszenie referatu

Referat pt.: „Współczesne metody pomiarowe obiektów zabytkowych”, Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski Sesja Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o. Lublin, listopad 2013 r.

Referat pt.: „Uwarunkowania rozwoju urbanistycznego Lublina na przełomie XIX i XX wieku”, Sesja Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o. Lublin, grudzień 2013 r.

2015

27-29 maja 2015. Uczestnictwo w konferencji naukowej DREWNIANA ARCHITEKTURA WERNAKULARNA – PROBLEMY OCHRONY I ZAGOSPODROWANIA, Lublin. Wygłoszenie referatu pt.: Wernakularna architektura Islandii – problemy ochrony i konserwacji

2.10.2015 rStalowa Wola – Miasto Przeszłości – Przyszłość Miasta II,., Stalowa Wola – konferencja krajowa wygłoszenie referatów:

- Przeobrażenia urbanistyczne Rozwadowa

- Prezentacja projektów warsztatów studenckich: „Rozwadów – portret miejsca i mieszkańców”

02-05 12 2015, ICEUBI2015 - International Conference on Engineering – Engineering for Society Faculty of Engineering, University of Beira Interior in Covilhã, Portugal – konferencja międzynarodowa, wygłoszenie referatu: Temporary Public spaces, Referat opublikowany: Temporary public spaces - functional innovations / Przesmycka Natalia // W: ICEUBI2015 - International Conference on Engineering 2015, 2-4 December 2015 - At University of Beira Interior – Covilhã, Portugal - 2015

11-13 Grudnia 2015. Uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej GENOM ARCHITEKTURA SZKOŁA DESIGN, , Lublin, Wygłoszenie referatu pt.: Higiena miasta wczoraj i dziś

Referat: Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby

 2016

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin: program i streszczenia - 2016, s. 243-243

Wygłoszenie referatu: Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby

 15-16 czerwca 2016, 10th International Conference: Architectural Research Addressing Societal Challenges: Proceedings of the (EAAE ARC 2016), , Lisbon, Portugal – 2016Referat: Housing of prime social need - Polish traditions of socially engaged architecture

 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych –inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie; Prorevita „Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”. 27-28.10.2016 r. Łódź. Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Krajowa.

 2017

7.04. 2017 Roślinność Pasów Przydrożnych Lublina – Potencjał i Zagrożenia, referat: Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie

25-26 maja, Konferencja Naukowa Lublin w Kulturze – Kultura w Lublinie Dziedzictwo Kulturowe Miasta od Średniowiecza do Współczesności 2017, referat: Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej myśli urbanistycznej, Muzeum Lubelskie - 2017

21-24 czerwca 2017, 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, referat: The therapeutic role of plants in hospital garden design - tradition and modernity / Przesmycka Natalia // W: , Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017