Opracowanie sylabusów

2014 - opracowanie sylabusów do przedmiotów wykładanych na kierunku Architektura (Plener malarski, Praktyki: projektowa i budowlana, Historia Urbanistyki, Projektowanie Przestrzeni Publicznych, Parki i Ogrody, Zieleń Publiczna)

2015/2016 Opracowanie sylabusów, wykładów do przedmiotu w języku angielskim: Architectural and Urban Design in Building Construction, realizowanym w ramach planowanych studiów w języku angielskim