Prace dyplomowe

liczba wypromowanych dyplomantów (prace inżynierskie i magisterskie): 2015-9osób, 2016-15osób      

liczba recenzji prac dyplomowych – 2015-22, 2016-20

Nagrody uzyskane przez dyplomantów:

2012

Weronika Święch - Więzienie o złagodzonym rygorze w Mielcu, II nagroda w konkursie na najlepszą pracę obronioną na WBIA w 2012 roku.

wyróżnienie w konkursie Architektura Betonowa dyplomant: arch. NATALIA CZUBACKA, tytuł pracy: Projekt rewitalizacji urbanistycznej kwartału zabudowy śródmiejskiej – Przestrzeń Kulturowo-Artystyczna, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

2014 wyróżnienie w konkursie o nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiegodyplom roku, dyplomant: mgr inż. arch. Mariusz Stachyra, temat: Muzeum historii motoryzacji polskiej na byłym torze testowym FSO w Warszawie

2016 – wyróżnienie w VII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Dyplomant: Mateusz Waśkiewicz, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej za pracę pt. „Projekt dworca kolejowego Lublin Zachód”

Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną 2015 r.