Projekty

Wykorzystanie praw ochronnych:

11.    Projekt Budowlany rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie (czerwiec 2005), współautorzy: arch. B. Kwiatkowski, arch. J. Bielak

13.    Projekt rewitalizacji skweru rekreacyjnego w miejscowości Łysołaje Gmina Milejów, (Luty 2006), współautor: arch. M. Sosnowska, arch. E. Przesmycka

14.    Projekt rewitalizacji terenu przyszkolnego z przylegającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Jaszczów, gmina Milejów, (Luty 2006), współautor: arch. M. Sosnowska, arch. E. Przesmycka

15.    Adaptacja pomieszczeń piwnic kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 na potrzeby lokalu gastronomicznego, (2006) współautorzy: arch. J. Koziołek, arch. M. Piróg

16.    Adaptacja pomieszczeń I piętra oficyny kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 w Lublinie na cele salonu fryzjerskiego, (marzec 2007), współautorzy: arch. M. Sosnowska, arch. J. Koziołek

18.    Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu budynków przy ul. Bernardyńskiej 13 – (2006) dr hab. inż. arch. E. Przesmycka, prof. PL, dr inż. arch. Jan Wrana, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, mgr inż. arch. Natalia Przesmycka.

19.    Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy kompleksu dydaktyczno-naukowego dla kierunku studiów Architektura i Urbanistyka przy ul. Bernardyńskiej 13 (2006) dr hab. inż. arch. E. Przesmycka, prof. PL, dr inż. arch. Jan Wrana, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, mgr inż. arch. Natalia Przesmycka.

21.    Projekt wnętrza i holu Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej (2005/2006)- dr hab. inż. arch. E. Przesmycka, prof. PL, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, mgr inż. arch. Natalia Przesmycka.

22.    Projekt ekspozycji zabytku techniki – kół napędowych bocznokołowca Traugutt, (2005-2007), współautor: inż. S. Przesmycki

24.    Koncepcja zagospodarowania składowiska odpadów pogórniczych dla Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka S.A. październik 2008, współautorzy: E. Przesmycka, J. Koziołek, W. Wawrzyniak

26.    Projekt zagospodarowania skweru im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Zimowej w Lublinie, 2010 współautorzy: E. Przesmycka, K. Boguszewska

27.    Projekt budowlany i projekt wykonawczy zagospodarowania skweru im. Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie, 2010, współautorzy: E. Przesmycka, K. Boguszewska

28.    Projekt budowlany i projekt wykonawczy zagospodarowania skweru im. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Krańcowej w Lublinie, 2010, współautorzy: E. Przesmycka, K. Boguszewska

29.    Projekt budowlany i projekt wykonawczy zagospodarowania skweru im. Jana Pawła II przy ul. Zimowej w Lublinie, 2010, współautorzy: E. Przesmycka, K. Boguszewska

30.    Projekt budowlany i projekt wykonawczy obiektu: handlowo - usługowe centrum handlu hurtowego ogrodnictwa w Lublinie, Lublin 2010, współautor E. Koziołek

34.    Inwentaryzacja dworu w Brzezicach, program badań architektonicznych, koncepcja użytkowa, 2012

37.    Projekt budowlany: Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w Jaszczowie na Centrum Opieki nad osobami starszymi. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Jaszczów" - wykorzystanie budynku SPZOZ w Łęcznej na rzecz nowoczesnych usług dla osób starszych i niesamodzielnych, 2013, współautor E. Koziołek

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych:

1.       Projekt budowlano – wykonawczy na cele Rewitalizacja skweru położonego przy ul. Sowińskiego 4 i Al. Racławickich 22 w Lublinie pt.: Przebudowa i Rozbudowa urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej 

2.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy - Modernizacja oddziału wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach ,Pawilon A            

3.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy  - Remont i dostosowanie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 SPZOZ w Puławach           

4.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy Przebudowa i remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZOZ w Puławach Pawilon B         

5.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy - Przebudowa  terenu rekreacyjnego skwer dla seniorów w Lublinie w dzielnicy Tatary. 

6.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy - Przebudowa  terenu rekreacyjnego Plac dla seniorów w Lublinie w dzielnicy Tatary.

7.       Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy - Siłownia przy placu zabaw- Bulwar nad Bystrzycą. 

8.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy - Siłownia w okolicy ul. Władysława Jagiełły w Lublinie. 

9.       Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń po Bloku Operacyjnym celem dostosowania ich dla potrzeb Pracowni Endoskopowej oraz Odziały Anestezjologii I Intensywnej Terapii w SPZOZ MSWiA w Lublinie              

10.    Projekt architektoniczny  budowlany i wykonawczy renowacji i zagospodarowania obszaru zabytkowego parku wraz z istniejącymi stawami w Krzesimowie     

11.    Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie wraz z przyległymi ulicami.            Dzieła wykorzystujące dorobek nauki - wyróżnienie honorowe w konkursie krajowym                Praca konkursowa wyróżniona w Otwartym Jednoetapowym Konkursie Międzynarodowym „Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie wraz z przyległymi ulicami”. 

Organizator UM w Stalowej Woli   Rynek w Rozwadowie       09.2016 r.

1.       Opracowanie programu i prowadzenie kursu rysunku odręcznego dla kandydatów na studia w latach 2004 - 2009

2.       Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku architektura i urbanistyka w latach: 2006 - 2016. Opracowanie dziennika praktyk, regulaminów, sylabusów.

3.       Opiekun kolejnych roczników studentów na kierunku Architektura i Urbanistyka w latach 2007 - 2016

4.  Opieka nad Kołem Naukowym Architektury i Budownictwa Naturalnego „Archinature” od XII 2015