Prowadzenie zajęć dydaktycznych

2009/2010 (sem. zimowy)

Historia urbanistyki, AD III, sem. V, W 30, L 30

Projektowanie urbanistyczne – studia wstępne, AD III, sem. IV, P/K 30 - zajęcia w języku angielskim, grupa polsko - angielska

2008/2009

Projektowanie wnętrz, AD III, sem. VI, P/K 30

Architektura krajobrazu i terenów zielonych, AD III, sem. VI, P/K 45

Painting and modelling, Erasmus – zajęcia w języku angielskim, L

History of urbanplanning, Erasmus – zajęcia w języku angielskim, W

2007/2008

Historia urbanistyki, AD II, sem. III, W 30, L 30

Historia urbanistyki, AW II, sem. III, W 30, L 30

Plener malarski, AD I, P/K 22, poza uczelnią

W semestrze letnim urlop naukowy

2006/2007

Rysunek odręczny - malarstwo, AD II, sem. III, L 60

Historia urbanistyki, AW II, sem. III, W 30, L 30

Elementy projektowania architektonicznego, BD, KBI, V, sem. IX, P/K 30

Historia urbanistyki powszechnej i polskiej, OZA, studenckich, sem. IX, P/K 30

Projektowanie urbanistyczne – studia wstępne, AD II, sem. IV, P/K 30

Projektowanie urbanistyczne – studia wstępne, AW II, sem. IV, P/K 30

Architektura krajobrazu i terenów zielonych, AD III, sem. VI, P/K 45

Plener malarski, AD I, P/K 22, poza uczelnią

Praktyka inwentaryzacyjna, AD II, P/K 44, poza uczelnią

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim:

Freehand drawing od 2007

History of Polish Architecture and Urban Planningod

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, w ramach mobilności nauczycieli akademickich:

Niemcy, Hildesheim, HAWK – HochschulefürangewandteWissenschaft und Kunst, FakultätBauen und Erhalten. Data wyjazduipowrotu: 09. 12. 2013 – 13. 12. 2013 - wykłady: Traditional polish wooden architecture, Historical buildings in Lublin region.