Warsztaty akademickie

2016

Warsztaty „modelownia Hansenem” - Lublinorganizowane przez Katedrę Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrznnego oraz Lubelską Agorę Modernizmu, maj 2016 – warsztaty dotyczyły szeroko rozumianej hansenowskiej idei formy otwartej  i jej próby przełożenia na wybrane projekty - odtwarzane przesz studentów w ramach warsztatów za pomocą modeli.

- organizacja II ogólnopolskich warsztatów studenckich FORMA OTWARTA współorganizowanych przez PAN o. Lublin w dniach 21-24 kwietnia 2016 roku,

-14 - 16. 12. 2016 - warsztaty w ramach projektu: "Modelowanie rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej". "Porozmawiajmy o Fabrycznym". Program merytoryczny: N. Przesmycka. Prowadzący: N. Przesmycka, B. Kwiatkowski,. K. Kielin, organizator UM Stalowa Wola

2015

11 -14 czerwca 2016. Współorganizacja i prowadzenie warsztatów studenckich (współorganizatorzy: PAN o. Lublin, Muzeum regionalne w Stalowej Woli), Rozwadów - „Rozwadów – portret miejsca i mieszkańców”

Warsztaty Stalowa Wola - Rozwadów organizowane przez Katedrę Architektury, Urbanistyki i

2015

Warsztaty w Stalowej Woli:„Zmieniam miasto”, maj 2015, organizowane przez Wydział Architektury Politechniki Wrocłwskiej dotyczyły rewitalizacji wybranych przestrzeni miasta „modernistycznego“

Maj 2014

Warsztaty architektoniczno-projektowe:

Stalowa Wola – miasto ogród. Odzyskać piękno modernizmu, maj 2014, organizowane przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej dotyczyły rewitalizacji wybranych przestrzeni miasta „modernistycznego“ Stalowa Wola