Współpraca z Radami Dzielnic

1.       Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, mgr inż. arch. Michał Dmitruk - Udział w akcji społecznej mającej na celu rewitalizację skweru przy ulicach Racławickich i Sowińskiego w Lublinie. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem mgr. inż. arch. Michała Tomasza Dmitruka opracowano koncepcje rewitalizacji omawianego skweru, zorganizowano konsultacje społeczne, publiczne prezentacje projektów a także spotkania z władzami miasta Lublina. Prace zaowocowały wpisaniem planu rewitalizacji obszaru do budżetu miasta Lublin na rok 2014

2.       W ramach zajęć Projektowanie Przestrzeni Publicznych w roku akademickim 2015/2016 nawiązano współpracę z radą dzielnicy Kośminek - projekt studenckie prezentowano na wystawie podczas Dni Kośminka.

3.       W ramach zajęć Projektowanie Przestrzeni Publicznych w roku akademickim 2016/2017 nawiązano współpracę z radą dzielnicy Tatary - projekt studenckie prezentowano na wystawie w Ratuszu, gdzie przyczyniły się do pozyskania kwoty około 300.000 zł na realizację jednej z problematycznych przestrzeni w ramach budżetu obywateleskiego.

4.       Współpraca z władzami miasta Kazimierz Dolny i realizacja projektu ekspozycji zabytku techniki – kół napędowych bocznokołowca Traugutt, 2011